Stichting Kunst en Cultuur | Cultuurbevordering | Münsterland
Trompetboom & Vioolvijg
© Maren Kuiter
Stichting Kunst & Amusement; Cultuur

Stichting Kunst en Cultuur Münsterland

De Stichting Kunst en Cultuur Münsterland zet zich in voor de bevordering en het behoud van kunst en cultuur in de regio Münsterland. Als regionale stichting bevindt zij zich tussen plaatselijke sponsors, gemeenschapsstichtingen, de financieringsmogelijkheden van plaatselijke/regionale bedrijven en de stichtingen of culturele sponsors die in heel Westfalen of in de deelstaat actief zijn.

Het geëngageerde culturele werk, vooral in plattelandsgebieden, wordt grotendeels vormgegeven door semi-professionele initiatieven met een sterk vrijwillig engagement. Deze initiatieven hebben echter vaak geen toegang tot gevestigde culturele financiering voor hen gesloten. Sponsorgelden kunnen ook slechts in beperkte mate worden bijeengebracht.

Tegen deze achtergrond wil de Stichting Kunst en Cultuur Münsterland de kloof dichten tussen lokaal engagement en gevestigde cultuurfinanciering. Op Münsterlands niveau wil de stichting ambitieuze projecten steunen van culturele initiatieven en verenigingen die vrijwillig engagement combineren met professionele normen.

De activiteiten van de Stichting Kunst en Cultuur Münsterland worden uitgeoefend in de Culturele dienst Münsterland gelukt.

Toepassingstermijnen

De uiterste datum voor het indienen van aanvragen voor projecten in het komende jaar is 30 november.

Uw contactpersoon

Andre Sebastian
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Andre Sebastian
Hoofd van de culturele dienst van Münsterland
Stichting Kunst & Cultuur
Project "taNDem
Culturele Academie

0049 2571 94 93 23

Gefinancierde projecten 2021

Informatie over de gefinancierde projecten van 2010 tot 2021 is hier te vinden.

Geen concert van superlatieven

Geen concert van superlatieven
© Münsterland e.V.

Het Münsterland Festival nodigde uit voor het"Kein-Konzert der Superlative" op 3 mei 2020 - een denkbeeldig concert dat niet in de vorm bestond en in plaats daarvan berustte op solidariteit. Het "Kein-Konzert der Superlative" was een inzamelingsactie van het Münsterland Festival met als doel kunst en cultuur in Münsterland te ondersteunen. De totale opbrengst van de ongeveer 300 verkochte kaarten bedroeg bijna 4500 euro en ging in eerste instantie naar de Stichting Kunst en Cultuur Münsterland. De stichting heeft nu niet-geplande subsidies toegekend: 22 artiesten en ensembles uit de regio, wier optredens als gevolg van de Coronacrisis waren afgelast, kunnen een subsidie tegemoet zien. Klik hier voor het persbericht.

Alle ontvangers in één oogopslag: Florian Albers (toneelspeler), Blasorchester Havixbeck (harmonieorkest), Friedhelm Bruns (kindertheater), Dancing Willow (muziek), Das Fidele Matuya Theater/Clown fidelidad (kindertheater), Ein rätselhafter Schimmer (muziek & Performance), Erpho Bell (theater voor ouderen), Philip Gregor Grüneberg (jeugdtheater), Ralf Haarmann (theater/geluidskunst), Christian Kappe (muzikant), Alexander Klar (beeldend kunstenaar), MNEME Kollektiv (danstheater voor kinderen) Tamara Peters (musicalactrice), Peng Impro (impro-theater), Pindakaas Saxophon Quartett (klassieke muziek), Placebo (impro-theater), Theater Titanick (straattheater).

Opmerking: Hoe blij wij ook waren met de bereidwilligheid van de mensen in Münsterland om te doneren en met de talrijke verkochte kaartjes, wij zijn ons ervan bewust dat deze steun niets of weinig kan veranderen aan de dramatische situatie van vele kunstenaars. Daarvoor is vooral financiële hulp van de federale en de staatsregering nodig. Talrijke programma's worden en zijn gelanceerd, maar zij zijn nog steeds niet toereikend. Wij roepen op tot solidariteit met de kunstenaars en de culturele werkers en vragen hen de volgende petitie te ondertekenen.

Sluiten Neem contact op met