Funderingskompas | Cultuur | Programma's | NRW | Duitsland | Europa
© CCO
Financieringskompas

Financieringskompas

Het subsidiekompas wijst u in de juiste richting: naast de cultuursubsidieprogramma's Regionaal Cultuurbeleid, taNDem of de Stichting Kunst en Cultuur zijn er in NRW, Duitsland en Europa nog meer programma's en instellingen waar u voor uw culturele project terecht kunt:

Sponsors in Duitsland

Federale Culturele Stichting

Algemene projectfinanciering

Op het gebied van algemene projectfinanciering kunnen cultuurbeoefenaars twee keer per jaar financiering aanvragen voor projecten uit alle artistieke disciplines, voor visuele en uitvoerende kunsten, literatuur, muziek, dans, film, fotografie, architectuur of nieuwe media. De Algemene Projectfinanciering van de Federale Cultuurstichting wordt gekenmerkt door het feit dat zij niet beperkt is tot de financiering van een specifiek genre of onderwerp. Het zijn grote, innoverende projecten in een internationale context die hier in aanmerking kunnen worden genomen.

Uiterste datum indiening sollicitatie: 31 juli

kulturstiftung-des-bundes.de

Fonds voor uitvoerende kunsten

Financiering van het project

Er wordt steun verleend aan individuele projecten en producties die in de eerste plaats betrekking hebben op maatschappelijk relevante kwesties en die opvallende artistiek-esthetische formules ontwikkelen.

Aanvraagtermijnen: Momenteel gesloten.

Conceptuele financiering

De driejarige financiering is bedoeld om kunstenaars/groepen die al vele jaren professioneel produceren aan te moedigen hun bestaande ontwikkelingen op het gebied van esthetische vormgeving te consolideren, deze voor een groter publiek toegankelijk te maken en de samenwerking op het gebied van financiering, produktie en gastvoorstellingsnetwerken uit te breiden. Er wordt steun verleend voor een jaarlijkse nieuwe produktie en voor conceptuele en strategisch-organisatorische projecten.

Uiterste datum indiening sollicitatie: 1 december

fonds-daku.de

Sociocultuurfonds

Algemene projectfinanciering

Er wordt geld uitgetrokken voor projecten van beperkte duur waarin nieuwe vormen van aanbod en actie worden uitgetest. Zij moeten een modelkarakter hebben en een voorbeeldfunctie vervullen voor andere sociaal-culturele actoren en instellingen.

Uiterste datum indiening sollicitatie: 2 mei / 2 november

Jonge Kunst

Deze financiering is bestemd voor Duitse en Nederlandse culturele initiatieven en instellingen die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van culturele projecten met en voor jongeren tussen 12 en 25 jaar.

Uiterste datum indiening sollicitatie: 15 april

fonds-soziokultur.de

Nationaal prestatienetwerk (NPN)

Financiering van gastoptredens

Het doel van dit financieringsinitiatief is dansprodukties op transnationale basis te presenteren en toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijk publiek in Duitsland.

Uiterste datum indiening sollicitatie: 31 januari / 15 april

NPN-coproductiefinanciering voor dans

Steun voor nationale en internationale coproducties op het gebied van hedendaagse dans. Het doel is de mobiliteit, de uitwisseling en de samenwerking tussen kunstenaars, organisatoren en producenten te steunen en de creatie van nieuwe hedendaagse dansproducties te bevorderen.

Uiterste datum indiening aanvraag: 31 januari (1e toekenning) / 15 april (2e toekenning alleen onder voorbehoud i.v.m. beperkte middelen)

jointadventures.net

Rudolf Augstein Stichting

Hedendaagse kunst- en cultuurprojecten van alle genres worden gesteund met maximaal 10.000 euro voor individuele projecten. Het centrale selectiecriterium is artistieke kwaliteit. Er wordt steun verleend aan zowel opkomende als gevestigde kunstenaars.

Uiterste datum aanvraag: 1 augustus

rudolf-augstein-stichting.com

NIEUWE START CULTUUR

Het NEUSTART KULTUR-reddingsprogramma van de federale regering steunt een grote verscheidenheid van culturele en mediasectoren en heeft een brede basis. De nadruk ligt vooral op particulier gefinancierde culturele instellingen. Actuele informatie over de individuele subsidies is te vinden op de website van de staatssecretaris voor Cultuur en Media.

Wij hebben de verschillende Neustart Kultur-programma 's per sector en termijn gesorteerd en in een overzicht samengebracht (oranje downloadknop). De lijst pretendeert niet volledig te zijn en zal regelmatig worden bijgewerkt. Indien u vragen heeft, gelieve contact op te nemen met de betrokken instelling.

Sponsors in Europa

Creatief Europa 2021-2027

Creatief Europa is het enige programma van de EU ter ondersteuning van de culturele en creatieve sectoren in Europa. Het nieuwe programma bevordert de culturele en taalkundige verscheidenheid, het cultureel erfgoed en het concurrentievermogen, en vergemakkelijkt uitwisselingen en samenwerking tussen culturele organisaties en professionals in Europa.

creative-europe-desk.com/

INTERREG

In de regel financiert het INTERREG-programma projecten met een bijdrage tussen 25.000 en 5.000.000 euro. Daarnaast heeft het programma mogelijkheden geschapen om kleinere initiatieven te ondersteunen, zoals uitwisselingen tussen scholen, conferenties of sportevenementen. Elk project moet bijdragen tot de vermindering van het barrière-effect van de grens.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine projecten met een maximale subsidie van 1.000 euro en kleine projecten met een subsidie tussen 1.000 en 25.000 euro. Hoe kleiner het project, hoe gemakkelijker het is aan te brengen.

Deadline: op elk moment

duits-nederland.eu/project-start/

taNDem

taNDem is een grensoverschrijdend project waarin Duitse en Nederlandse cultuurbeoefenaars samenwerken. In gezamenlijke "taNDems" moeten zij samen kunst- of cultuurprojecten uitvoeren rond een bepaald jaarthema. Zij kunnen hiervoor tot 15.000 euro subsidie krijgen.
taNDem richt zich tot kunstenaars, culturele verenigingen en instellingen en andere culturele actoren uit het EUREGIO-gebied.

muensterland.com/cultuur/culturele-financiering/tandem/

Advies / Contact

Culturele dienst Münsterland
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Kulturbüro Münsterland
Culturele dienst Münsterland

0049 2571 949300

Andere onderwerpen