Funderingskompas | Cultuur | Programma's | NRW | Duitsland | Europa
© CCO
Financieringskompas

Financieringskompas

Het subsidiekompas wijst u in de juiste richting: naast de cultuursubsidieprogramma's Regionaal Cultuurbeleid, taNDem of de Stichting Kunst en Cultuur zijn er in NRW, Duitsland en Europa nog meer programma's en instellingen waar u voor uw culturele project terecht kunt:

Promotie in NRW

Sponsors in Duitsland

Federale Culturele Stichting

Algemene projectfinanciering

Op het gebied van algemene projectfinanciering kunnen cultuurwerkers twee keer per jaar financiering aanvragen voor projecten uit alle artistieke disciplines: visuele en podiumkunsten, literatuur, muziek, dans, film, fotografie, architectuur of nieuwe media. Grote, innovatieve projecten in een internationale context kunnen hierbij in aanmerking worden genomen.

Uiterste datum voor indiening: 31 januari / 31 juli

kulturstiftung-des-bundes.de

Fonds voor podiumkunsten

GLOBAL VILLAGE KIDS

Er wordt financiering verstrekt voor projecten die gericht zijn op kinderen en jongeren in sociale, financiële of educatieve risicosituaties en die hun op hun leeftijd afgestemde toegang tot kunst en cultuur bieden. De financiering is verdeeld in twee programma's met verschillende zwaartepunten: Culturele basisdiensten in plattelandsgebieden en artistieke toegang tot de digitale ruimte.

Aanvraagtermijn: 1 februari 2023 / 1 mei 2023 / meer indien nodig.

fonds-daku.de/foerderung/foerderprogramma/global-village-kids-2/global-village-kids/
fonds-daku.de/foerderung/foerderprogramma/global-village-kids-2/global-village-kids-in-digital-space/

Sociocultuurfonds

Algemene projectfinanciering

Er wordt financiering verstrekt voor projecten van beperkte duur waarin nieuwe vormen van voorziening en actie worden getest. Zij moeten een modelkarakter hebben en een voorbeeld zijn voor andere sociaal-culturele actoren en instellingen.

Uiterste datum voor het indienen van aanvragen: 2 mei / 2 november

fonds-soziokultur.de/foerderung/foerderprogramme/allgemeine-projektfoerderung

U25 - Richting: Jonge Culturele Initiatieven

Dit programma ondersteunt uitdrukkelijk jongvolwassenen die op eigen verantwoordelijkheid een sociaal-cultureel project willen plannen en realiseren.

fonds-soziokultur.de/foerderung/foerderprogramme/u25-directie-jong-culturele-initiatieven

Uiterste datum voor het indienen van aanvragen: 2 mei / 2 november

Nationaal prestatienetwerk (NPN)

Financiering van gastvoorstellingen voor dans en theater

Dit financieringsinitiatief kan worden gebruikt ter ondersteuning van gastvoorstellingen van hedendaagse dans- en theaterproducties in Duitsland.

Inschrijftermijnen Dans: 31 januari / 15 april
Inschrijftermijnen Theater: 15 januari / 31 maart

jointadventures.net

Impuls Financiering Dans & Theater

Impulsfinanciering is bedoeld om de structuren voor het behoud en de ontwikkeling van lokale dans- en theaterscènes te versterken. Samenwerkingsprojecten uit verschillende regio's komen voor financiering in aanmerking.

Uiterste datum indiening aanvraag: 31 maart 2023

jointadventures.net

Gastoptredens Dance International

Kunstenaars die met een dansproductie een gastvoorstelling in het buitenland willen geven, komen ook in aanmerking voor financiering. Naast een hoge artistieke kwaliteit moet de gastvoorstelling van bovenregionale betekenis zijn.

Uiterste datum voor het indienen van aanvragen: 31 januari / 15 april

jointadventures.net

NPN co-productie financiering voor dans

Steun voor nationale en internationale coproducties op het gebied van hedendaagse dans. Het doel is mobiliteit, uitwisseling en samenwerking tussen kunstenaars, organisatoren en producenten te ondersteunen en de creatie van nieuwe hedendaagse dansproducties te bevorderen.

Uiterste datum voor het indienen van aanvragen: 31 januari / 15 april

jointadventures.net

Rudolf Augstein Stichting

Financiering tot 10.000 euro voor individuele projecten is beschikbaar voor hedendaagse kunst en culturele projecten op alle gebieden. Het centrale criterium voor de selectie is artistieke kwaliteit. Zowel jonge als gevestigde kunstenaars krijgen steun.

Uiterste datum van indiening: ten vroegste. Voorjaar 2023

rudolf-augstein-foundation.com

Promotie in Europa

Creatief Europa 2021-2027

Creatief Europa is het enige programma van de EU ter ondersteuning van de culturele en creatieve sectoren in Europa. Het nieuwe programma bevordert culturele en taalkundige verscheidenheid, cultureel erfgoed en concurrentievermogen, en vergemakkelijkt de uitwisseling en samenwerking tussen culturele organisaties en professionals in Europa.

creative-europe-desk.com/

Naast reguliere financiering zoals voor samenwerkingsprojecten en literaire vertalingen zijn er ook speciale programma's. Een overzicht van alle lopende oproepen tot het indienen van voorstellen vindt u hier.

INTERREG

INTERREG financiert samenwerkingsprojecten tussen Duitsland en Nederland. In de regel financiert het INTERREG-programma projecten met een bijdrage tussen 25.000 euro en 5.000.000 euro. Daarnaast heeft het programma mogelijkheden gecreëerd om kleinere initiatieven te financieren, zoals uitwisselingen tussen scholen, conferenties of sportevenementen. Elk project moet bijdragen tot de vermindering van de barrièrewerking van de grens.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine projecten met een maximale financiering van 1.000 euro en kleine projecten met een financiering tussen 1.000 en 25.000 euro. Hoe kleiner het project, hoe gemakkelijker het toe te passen is.

Deadline: op elk moment

duitsland-nederland.eu/project-start/

 

Advies / Contact

Culturele dienst Münsterland
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Kulturbüro Münsterland
Culturele dienst Münsterland

0049 2571 949300

Andere onderwerpen