Het regionale cultuurprogramma ondersteunt culturele projecten in het
RKP - Regionaal Cultuurprogramma NRW
© Münsterland e.V./Philipp Fölting

RKP - Regionaal Cultuurprogramma NRW

Het RKP - Regionaal Cultuurprogramma NRW (voorheen Regionaal Cultuurbeleid NRW) is een programma van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Hiermee ondersteunt de deelstaatregering culturele projecten in alle tien culturele regio's van NRW om het profiel en de identiteit van de regio's te versterken.

Doelstellingen van het programma:

 • De aantrekkelijkheid en identiteit van de regio zowel intern als extern versterken
 • cultuur op zijn best en in de breedste zin promoten
 • zorgen voor cultuurparticipatie
 • de externe perceptie van kunst en cultuur in de regio's vergroten
 • samenwerkingsmodellen met andere sectoren (bijv. jeugdwerk, bedrijfsleven, stadsontwikkeling of toerisme) te ontwikkelen en te versterken.

De basis voor het financieren van projecten met dit programma is de "Culturele Missieverklaring" van een regio. Het toont de sterke punten en kenmerken van een regio en is een leidraad en wegwijzer voor de verdere profilering van een culturele regio.
Meer informatie over het Mission Statement van Münsterland vindt u hier. (Opmerking: het mission statement wordt momenteel herzien).

Solliciteer nu!

Je kunt tot 30 september een aanvraag indienen voor je projectidee. Vul hiervoor het online projectformulier in. Houd er ook rekening mee dat het Cultureel Bureau verplicht is advies te geven.

Bevorderingscriteria

Als je RKP-financiering wilt aanvragen voor je culturele project, moet het aan deze criteria voldoen:

 • Samenwerking en netwerkvorming: Ten minste drie partners uit ten minste twee steden/gemeenten ontwikkelen een project en voeren het samen uit.
 • Alle projectpartners nemen in gelijke mate deel aan de ontwikkeling van de inhoud van het project.
 • Andere partners zijn welkom om middelen bij te dragen aan de uitvoering van het project.
 • Marketingmaatregelen moeten een herkenbaar onderdeel van het project zijn. Elke partner neemt deel aan de marketingmaatregelen voor het project.
 • Er moet een regionale referentie zijn, die meestal wordt vastgesteld aan de hand van de leidende thema's van de betreffende regio (Leitbild Münsterland).
 • De voorkeur gaat uit naar samenwerkingsprojecten met een bijzonder hoge artistieke of culturele kwaliteit en een innovatief karakter.
 • In het geval van financiering voor een netwerk zijn de eisen voor de kwaliteit van de samenwerking bijzonder hoog.

Deze criteria gelden voor het hele land. We lichten de afzonderlijke punten graag toe in een persoonlijk gesprek.

Met het RKP ontvang je financiering tot 50 procent van de totale kosten.

Sinds het subsidiejaar 2022 kun je voor je RKP-project"aanvullende fondsen voor barrièrevrije maatregelen" aanvragenvanmaximaal 5.000 euro per project. In het geval van een financieringsbesluit worden deze fondsen toegekend bovenop de RKP-projectfondsen. Meer informatie over barrièrevrije maatregelen is te vinden in de werkbijlage, in de verklarende woordenlijst en op de website van het RKP. U kunt het aanvraagformulier hier downloaden.

Toegankelijkheid

Wij adviseren u graag over financiering via het RKP. Wij voeren de eerste gesprekken meestal telefonisch.
U vindt uw contactpersoon hier.

Wat moet ik doen? Van idee tot cheque

Opmerking: De aanvraagprocedure wordt momenteel herzien. Neem contact met ons op voor de meest recente informatie.

Wat moet ik doen? Van het idee tot de cheque

1
Lass dich mit deiner Idee von uns beraten - RKP
© Regionales Kulturprogramm NRW
Advies van het cultuurbureau

Heb je een idee voor een regionaal project? Laat ons je adviseren!
Vertel ons over je idee - soms kunnen we je helpen met een kort telefoontje en snel beoordelen of je idee past in het RKP. We maken dan graag een afspraak voor overleg. Je projectidee hoeft nu nog niet klaar te zijn om aangevraagd te worden. We wijzen je graag op (andere) mogelijke samenwerkingspartners. Let op: ten minste één consult moet tijdig plaatsvinden voordat je een aanvraag indient. De aanvraagdeadline is 30 september van elk jaar.

2
Reiche bis zum 30. September das Projektdatenblatt ein
© Regionales Kulturprogramm NRW
Tot 30 september: indiening projectgegevensformulier

Hier vindt u binnenkort het projectgegevensformulier, dat elk jaar voor 30 september moet worden ingediend. Je hebt de mogelijkheid om de projectfiche tussentijds in te dienen. Zo kun je aan de inhoud blijven werken tot de definitieve indiening. Samen met de projectfiche upload je online een projectschets, een kostenfinancieringsplan en, indien van toepassing, de aanvullende toegankelijkheidsfondsen . Nogmaals, als je vragen hebt, neem dan contact met ons op.

3
Der Kulturrat Münsterland berät über dein Projekt
© Regionales Kulturprogramm NRW
Begin november: De Culturele Raad bespreekt

Heb je het definitieve projectgegevensformulier ingediend? Dan is het tijd om af te wachten. De regionale commissie, de Kulturrat Münsterland, bespreekt de ingediende projecten in haar vergadering (eind oktober/begin november) en doet haar financieringsaanbevelingen.

4
Förderempfehlung RKP
© Regionales Kulturprogramm NRW

Half november laten we je per e-mail weten of er een financieringsaanbeveling is gedaan voor jouw project. Zo ja, dan ontvang je het formulier voor de zogenaamde "financieringsaanvraag" samen met onze e-mail.

5
Reiche deinen Zuwendungsantrag ein
© Regionales Kulturprogramm NRW

De subsidieaanvraag moet voor 30 november worden ingediend bij het district Münster. Je kunt de informatie uit het ingediende projectgegevensblad gebruiken. Indien nodig kan meer informatie worden toegevoegd.

6
Das Kulutrministerium entscheidet final
© Regionales Kulturprogramm NRW
Einde van het jaar: het ministerie beslist

Het ministerie van Cultuur en Wetenschap van de deelstaat Noordrijn-Westfalen neemt de uiteindelijke beslissing over alle ingediende projectaanvragen.

7
Warten auf die Freigabe des Haushaltplans
© Regionales Kulturprogramm NRW
Goedkeuring van de staatsbegroting

Zodra de deelstaat NRW heeft beraadslaagd over inkomsten en uitgaven voor het komende jaar, geeft het de zogenaamde begroting vrij en wijst het de financiële middelen toe aan de respectieve districtsbesturen.

8
Du kannst mit deinem RKP-Projekt durchstarten!
© Regionales Kulturprogramm NRW
begin van het volgende jaar

Je ontvangt een bericht over de financiering van het district Münster. Nu kun je aan de slag met je project.

9
Bleib gerne mit uns in Kontakt!
© Regionales Kulturprogramm NRW
Uw project loopt

Ben je begonnen met je project? Dan zouden we het fijn vinden als je ons op de hoogte houdt. We promoten je project graag via onze kanalen en blijven je contactpersoon als je vragen hebt over financiering.

meer leren...

Gefinancierde projecten

Download Sponsor logo's in verschillende formaten

Het logo van het ministerie van Cultuur en Wetenschap en het logo voor het RKP - Regionales Kultur Programm NRW zijn als zip-logopakket te downloaden. Als u vragen heeft over het gebruik van de logo's, neem dan contact met ons op.

Uw contactpersonen

Andre Sebastian
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Andre Sebastian
Hoofd van de culturele dienst van Münsterland
Stichting Kunst & Cultuur
Project "taNDem
Culturele Academie

0049 2571 94 93 23

Lars Krolik
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Lars Krolik
Cultureel Bureau
Münsterland Festival" project

0049 2571 94 93 26

Verdere financieringsmogelijkheden

Sluiten Neem contact op met