Kamer van Ambachten Münster | Münsterland | Belangen van de ambachtelijke sector
Dienst Economische regio Münsterland e.V.
© priscilla du preez on unsplash
Dienst

De Kamer van Ambachten Münster: Onderwijs - Advies - Service

© HWK

Onderwijs - advies - service: voor de Kamer van Ambachten Münster is dit een opdracht die verplicht.

Als autonome instelling van het ambacht in de vorm van een publiekrechtelijke vennootschap zet de Kamer van Ambachten Münster zich in voor de belangen van het ambacht. Zij ziet zichzelf ook als een dienstencentrum voor haar leden, de ambachtelijke bedrijven en hun werknemers en leerlingen in het kamerdistrict Münster.

Taken

De kamer vervult een aantal taken die zijn vastgelegd in artikel 91 van de Ambachtswet.
Deze omvatten:

 • de bevordering van de belangen van de geschoolde ambachtslieden
 • ondersteuning van de autoriteiten bij de bevordering van de ambachtelijke activiteiten door middel van suggesties, voorstellen, adviezen van deskundigen en verslagen
 • het bijhouden van het register van ambachtslieden
 • het bijhouden van het leerlingenregister
 • regulering van de beroepsopleiding en toezicht op de uitvoering ervan
 • de vaststelling van voorschriften inzake examens voor gezellen, bijscholing en meesters
 • de oprichting van commissies voor de examens van vaklieden, bijscholing en meesters
 • de bevordering van de bijscholing op technisch en bedrijfskundig gebied van meester-ambachtslieden en leerling-ambachtslieden, teneinde de doeltreffendheid van de ambachtelijke sector in stand te houden en te vergroten
 • de benoeming en beëdiging van deskundigen
 • de bevordering van de economische belangen van de geschoolde ambachtslieden
 • de bevordering van vormgeving in de ambachten
 • de oprichting van bemiddelingsbureaus voor de beslechting van geschillen tussen ambachtslieden en klanten
Neem contact op met

Adres:
Handwerkskammer Münster
Bismarckallee 1, 48151 Münster
Postfach 3480, 48019 Münster

Telefoon: 0251 5203-0
Fax: 0251 5203-106
Mail: info@hwk-muenster.de

www.hwk-muenster.de

Andere contactpersonen uit de regio

Meer over de economische regio Münsterland