Jongerenonderzoek Münsterland | Enquêtes | Interviews | Regionale marketing
© Münsterland e.V.
Enquête onder jongeren

Jeugdstudie van de regio's Münsterland, OstWestfalenLippe en Südwestfalen

De toekomst aan het woord: Westfaalse regio's peilen met jeugdstudie naar behoeften, wensen en motieven van jongeren

Jongeren zijn onze toekomst. Maar hoe kunnen we jongeren beter bij de politieke processen van de regio's betrekken, hen motiveren om ter plaatse te blijven en de regio's mee vorm te geven? De drie Westfaalse regio's Münsterland, OstWestfalenLippe en Südwestfalen hebben nu antwoorden op deze vragen gevonden: Dankzij een gezamenlijk uitgevoerde jongerenstudie, waarbij bijna 800 jongeren hun zegje hebben gedaan.

De drie Westfaalse regio's hebben in de zomer van 2019 opdracht gegeven voor de studie. Eerst hebben zij 779 mensen uit OstWestfalen-Lippe, Südwestfalen en Münsterland online geënquêteerd. Op basis daarvan hebben begin 2020 nog eens 18 jongens en meisjes persoonlijk hun zegje gedaan.

De resultaten

Sterke sociale band

Enerzijds blijkt uit de jongerenstudie dat er veel positieve aspecten zijn. Hieruit blijkt dat jongeren zich thuis voelen in hun eigen regio en er sterk mee verbonden zijn via familie, vrienden en clubs. Als het enigszins mogelijk is, willen zij hier blijven en hun volwassen leven leiden - bij voorkeur in een eengezinswoning met een grote tuin en in een middelgrote stad.

Beter openbaar vervoer

Anderzijds zijn de jongeren van mening dat onder meer het aanbod van openbaar vervoer ter plaatse voor verbetering vatbaar is. Hier zouden zij graag betrouwbaardere en goedkopere diensten zien. Zij stellen ook korte en klimaatvriendelijke routes op prijs, vooral op weg naar het werk.

Optimistische kijk op de professionele toekomst

Jongeren zijn optimistisch over hun professionele toekomst. Zij vertrouwen erop dat zij de keuze zullen hebben uit banen in de regio. Belangrijker voor hen dan een carrière en een hoog inkomen is echter dat zij naast hun werk nog tijd overhouden voor gezin en hobby's.

Trouwe supporters van de regio

De regio een tijd verlaten om een opleiding te volgen of te studeren is iets waar de meeste jongeren ontspannen over denken. Velen van hen zien het als een gelegenheid om nieuwe indrukken op te doen en vervolgens des te tevredener naar hun regio terug te keren. Sociaal contact is immers belangrijk voor hen. Zelfs als volwassenen willen zij dicht bij hun ouders, broers en zussen en vrienden zijn. Zij zouden de regio alleen verlaten als hun partner ergens anders thuis was.

Klik hier voor het persbericht.

De gedetailleerde resultaten kunnen in de onderstaande brochure worden gedownload.

Download de brochure

Uw contactpersoon

Ute Schmidt-Vöcks
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina