Think Tank | X-Lives | Project | Press Münsterland e.V.
Het persbureau van Münsterland e.V. is de contactpersoon voor journalisten.
© Münsterland e.V./Fabian Riediger
Druk op

Denktank geeft aanzet tot nieuw projectidee: Duurzame behandeling van materialen

Surface Network NRW e.V. en Münsterland e.V. voeren netwerkwerkzaamheden uit

Duurzame behandeling van materialen, idealiter zelfs in een gesloten cyclus: Deze doelstellingen zouden de inhoud kunnen vormen van een nieuw onderzoeksproject in het Münsterland. Het projectidee is ontwikkeld en verder uitgewerkt in de denktanks van Münsterland"Milieu-neutrale materialen van de toekomst" en"Op weg naar een circulaire economie". Nu kwamen belangstellenden bijeen voor een eerste netwerkbijeenkomst met brainstorming over ideeën.

"We zijn blij dat met dit projectinitiatief een resultaat van onze denktanks in een stroomversnelling komt", benadrukt Bernd Büdding, hoofd van het project Enabling Networks Münsterland bij Münsterland e.V.. Het gezamenlijke project is initiatiefnemer en organisator van de Münsterlandse denktanks, waarin vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, wetenschap en netwerken samenkomen en van gedachten wisselen over toekomstige innovaties in het Münsterland, afhankelijk van het vakgebied. Het netwerk Surface NRW is lid van de denktank"Milieuneutrale materialen van de toekomst" en heeft samen met Gotthard Walter van het IWARU van de Hogeschool Münster het initiatief genomen voor het nieuwe onderzoeksproject onder de titel "X-Lives". De visie van X-Lives is om innovatieve en duurzame materialen te ontwikkelen die zo lang mogelijk in de levenscyclus van het product kunnen worden gebruikt.

Uitgangspunt voor het project zijn de vele toepassingsgebieden van circulaire waardecreatie: grondstoffen, productontwerp, productie, consumptie/gebruik, inzameling, recycling en afvalstromen kunnen worden geoptimaliseerd en zo hulpbronnen behouden. Op elk van deze gebieden moeten projecten van actoren uit de industrie en de wetenschap worden opgezet. Kleine en middelgrote ondernemingen en wetenschappelijke instellingen uit Duitsland en Nederland zullen aan boord worden gehaald. "Wij willen met name het mkb steunen om de overgang naar een circulaire economie vorm te geven en het voortouw te nemen op het gebied van materialen. Op deze manier kan X-Lives een concrete bijdrage leveren aan de bescherming van het klimaat", benadrukt Martin Gründkemeyer van het Netzwerk Oberfläche NRW e.V. Tegelijkertijd moet interdisciplinaire netwerkvorming worden bevorderd en de Duits-Nederlandse samenwerking worden versterkt.

Doel van het consortium is een projectaanvraag in te dienen voor het grensoverschrijdende financieringsprogramma INTERREG. Als dat dit jaar lukt, zou het project al in 2022 van start kunnen gaan. Meer informatie is beschikbaar op www.oberflaeche-nrw.de/de/news-de/x-lives-sustainable-use-of-materials.

Meer over Enabling Networks Münsterland

Als regionaal netwerkinitiatief en opvolger van Enabling Innovation Münsterland ondersteunt Enabling Networks Münsterland sinds de projectstart in september 2019 bedrijven en universiteiten in Münsterland bij het ontwikkelen van innovaties, de implementatie ervan en het vinden van de juiste partners voor het project. Het project bestaat uit twee pakketten maatregelen. In de vijf denktanks komen vertegenwoordigers van bedrijven, onderzoek en regionale netwerken samen en ontwikkelen ideeën, initiatieven en toekomstmodellen voor specifieke themacomplexen. Het tweede onderdeel is technologieverkenning. Hierdoor wordt bijzondere technologische kennis gegenereerd waarmee bedrijven, onderzoekinstellingen en kenniscentra nog beter in een netwerk kunnen worden opgenomen.

Het projectnetwerk met Münsterland e.V. als leidende partner bestaat uit de bureaus voor bedrijfsontwikkeling van de districten in het Münsterland en het Münster Technologie Promotiebureau, alsmede de transferbureaus van de regionale universiteiten en vijf gespecialiseerde instellingen die innovatie in hun sectoren stimuleren. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie en het Ministerie van Economische Zaken van NRW in het kader van de EFRO-oproep "Regio.NRW".

Afbeelding downloaden

De volgende afbeeldingen mogen worden gebruikt voor berichtgeving in de media in verband met dit persbericht. Als u het voor andere doeleinden nodig heeft, neem dan contact op met presse@muensterland.com.

Uw contactpersonen

Bernd Büdding
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Mareike Meiring
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Mareike Meiring
Pers en public relations

Meer over het onderwerp

  • Denktanks © Münsterland e.V.

    Innovaties maken een regio klaar voor de toekomst - en ontstaan vaak precies daar waar vele knappe koppen samenkomen. Dit is precies het doel van de regionale denktanks van Enabling Networks Münsterland.

    Meer
Persruimte van de Münsterland e.V. Persruimte van de Münsterland e.V.
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Naar het overzicht
Alle persberichten
Leer meer...