Denktank voor het Münsterland | Recyclingmanagement | Behoud van hulpbronnen
De denktanks vormen een netwerk van verschillende actoren in de regio Münsterland.
© Münsterland e.V.
Denktanks

Op weg naar een circulaire economie

Efficiënt gebruik van hulpbronnenpotentieel

De circulaire economie is de oplossing voor het wereldwijde afvalprobleem, alsmede voor het toenemende verbruik van hulpbronnen en remt de uitstoot van broeikasgassen. Een alomvattende circulaire waardecreatie van producten, zoals nu steeds meer wordt geëist door de politiek, maar ook door de samenleving, vereist een omslag in denken en innovatieve benaderingen van oplossingen. Naast de technische veranderingen moeten op de verschillende niveaus ook de nodige commerciële en administratieve randvoorwaarden worden geschapen. Het Münsterland heeft veel competenties op dit gebied. Nu is het tijd om ze in een netwerk onder te brengen en strategieën voor de toekomst te ontwikkelen.

De regio kan ook een pioniers- en showcase-regio worden op dit gebied - met slimme ondernemersoplossingen, met wetenschappelijke topprestaties of met prestigieuze grootschalige projecten. Op Europees en nationaal niveau zijn reeds enorme bedragen beschikbaar om veelbelovende benaderingen te ondersteunen.

Leden

In de denktank zitten vertegenwoordigers van de volgende bedrijven: ALTEX Textil-Recycling GmbH & Co KG, Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, Klostermann GmbH & Co KG, HUESKER Synthetic GmbH, Messe und Congress Center Halle Münsterland, Spaleck GmbH & Co KG, STENAU Entsorgungs-Kreislaufwirtschaft GmbH & Co KG, Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld GmbH.

Daarnaast zullen uit de wetenschappelijke gemeenschap en netwerken de volgende personen deelnemen Effizienz-Agentur NRW, FH Münster (Instituut voor Infrastructuur - Water - Hulpbronnen - Milieu) en WWU Münster (Instituut voor Moleculaire Microbiologie en Biotechnologie).

Klik hier voor het persbericht over de eerste bijeenkomst van de leden van de denktank in juni 2020.

Meer over de innovatiecompetentie "Duurzame Eco

Duurzame Eco Duurzame Eco
© Münsterland e.V.

Meer over het onderwerp