Innovatieprijs 2021/22 | Genomineerden | Münsterland e.V.
Genomineerden Innovatieprijs 2021/22
© Living Concept Werbeagentur GmbH
2021/22
Genomineerd

De genomineerden 2021/22

Onder het motto "Samen. Duurzaam. Act. Münsterland denkt vooruit", werden uit 110 aanmeldingen 16 bedrijven met hun ideeën, projecten, producten en modellen genomineerd voor de Münsterland Innovatieprijs 2021/22.

De prijs werd toegekend in de volgende vijf categorieën:

Op deze pagina krijgt u inzicht in de innovaties van alle genomineerde bedrijven.

Categorie Economie

Zum Aktivieren dieses YouTube-Videos müssen Sie den Marketing-Cookies zustimmen.
Waterstof WKK agenitor 406 H2 Waterstof WKK agenitor 406 H2
© 2G Energy AG
2G Energy AG (Heek): "Waterstof-WKK-eenheid agenitor 406 H2".

2G Energy AG vervaardigt warmtekrachtkoppelingseenheden (WKK) voor diverse gassen. 2G is de eerste fabrikant die erin geslaagd is WKK-eenheden die vroeger op aardgas en biogas werkten, om te bouwen tot eenheden die voor 100% op waterstof werken, en zo de weg naar klimaatneutraliteit te effenen. Bijzondere aandacht is besteed aan het overschot aan elektriciteit uit wind- en zonne-energie, dat kan worden opgeslagen in de vorm van waterstof. Deze waterstof kan vervolgens weer in elektriciteit worden omgezet met behulp van de WKK-eenheden die zijn ontwikkeld. Aangezien alleen water als afvalproduct wordt geproduceerd, is het energieopwekkingsproces klimaatvriendelijk. In vergelijking met aardgas is ook het rendement hoger. Technisch is de onderneming er door onderzoek en ontwikkeling in geslaagd een standaard aardgasmodule zodanig aan te passen dat zowel de productie als de lopende exploitatie (onderhoud en service) kostengevoelig zijn. Deze kosten zijn slechts marginaal hoger dan die van een standaard aardgasmodule. Een ander uniek verkoopargument is dat elke WKK op aardgas of biogas die vandaag door 2G wordt geleverd, later kan worden omgebouwd voor gebruik met waterstof.

Recycling van bouwmaterialen voor hoogwaardige structuren Recycling van bouwmaterialen voor hoogwaardige structuren
© Betonwerk Büscher GmbH & Co. KG
Betonwerk Büscher GmbH & Co. KG, Büscher-groep van ondernemingen (Heek): "Büscher Wall

In de bouwindustrie wordt een algemeen onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire bouwmaterialen, waarbij secundaire bouwmaterialen afkomstig zijn van gerecycleerd sloopmateriaal. Momenteel is het verbruik van primaire bouwmaterialen, die uit de natuur worden gewonnen, hoog in de bouwsector. Secundaire bouwmaterialen zullen waarschijnlijk worden gebruikt bij de aanleg van wegen en voor opvulling. Het doel van Betonwerk Büscher GmbH & Co. KG is het doelgericht terugvoeren van sloopafval in de materiaalkringloop. Geprefabriceerde betonnen onderdelen met tot 100 procent gerecycleerde bouwmaterialen maken upcycling mogelijk, zelfs voor hoogwaardige structuren. Dit kan de vernietiging van landschappen en de verstoring van de natuurlijke waterhuishouding op lange termijn verminderen. Het bedrijf creëert nieuwe grondstof voor betonproductie uit verwerkt sloopmateriaal (gemengd metsel- en betonsloopmateriaal) en verkreeg hiervoor algemene goedkeuring en typegoedkeuring van de Duitse goedkeuringsinstantie. Geprefabriceerde elementen van dit beton zijn gelijk aan traditioneel geproduceerde elementen en hebben dezelfde technische, statische en klimatologische eigenschappen. De geprefabriceerde elementen zijn geschikt voor dragende en niet-dragende muren en zijn volledig recycleerbaar.

Controlemoer KRASO DKM Controlemoer KRASO DKM
© KRASO GmbH & Co. KG
KRASO GmbH & Co. KG (Rhede): "Controlemoer KRASO® DKM".

De firma Kraso is gespecialiseerd in waterdichte installatieonderdelen onder druk en afdichtingssystemen voor de betonbouw. De onderneming heeft een bevestigingsmoer ontwikkeld waarmee het aandraaimoment gedurende verschillende installatieprocessen constant kan worden begrensd. De nieuwe moer vereenvoudigt het professionele montageproces aanzienlijk en vermindert ook het risico van beschadiging van de afdichtingsbussen, bijvoorbeeld door een speciale slipkoppeling. Het doel was een oplossing te vinden die in de praktijk gemakkelijk te installeren is en tegelijkertijd aan de noodzakelijke installatienormen voldoet. Dit heeft tot gevolg dat bij een maximaal koppel de krachtoverbrenging tussen het schroefdraadgedeelte en het buisvormige element ter hoogte van de slipkoppeling wordt opgeheven. Een momentsleutel is niet meer nodig en de moer kan meerdere malen worden los- en vastgedraaid. Een hoorbaar en voelbaar signaal geeft aan wanneer het optimale draaimoment is bereikt.

GLU|ECO® GLU|ECO®
© Langguth GmbH
Langguth GmbH (Senden): "GLU|ECO®"

De GLU|ECO® innovatie is een nieuw lijmproces in etiketteermachines. Lijm wordt aangebracht op etiketten van één vel en gelijmd op een grote verscheidenheid van producten, bijvoorbeeld in de chemische en de voedingsmiddelenindustrie. De uitdaging is de moeilijkere hantering van natte lijm met het oog op machinale reiniging. De oplossing van Languth GmbH bestaat uit twee centrale ideeën: Het etiket is niet langer volledig gelijmd, maar alleen op de minimaal noodzakelijke plaatsen. Bovendien wordt een tweede lijmcircuit ingevoerd om de lijm te allen tijde vers te houden. Daardoor kan 50 procent lijm worden bespaard. De automatisering van de machinereiniging vereenvoudigt de werking en zorgt voor een hogere mate van duurzaamheid. Op deze manier geeft Languth GmbH het natte lijmproces weer een hoger concurrentieniveau ten opzichte van andere processen.

Categorie Wetenschap ontmoet bedrijfsleven

Zum Aktivieren dieses YouTube-Videos müssen Sie den Marketing-Cookies zustimmen.
VakuSep VakuSep
© BeTeBe GmbH
BeTeBe GmbH (Vreden): "VakuSep - Filtratie voor suspensies met voedingsstoffen".

De vacuümscheider "VakuSep" is een compacte, gedecentraliseerde scheidingsinstallatie voor de verwerking van vloeibare mest, digestaat, zuiveringsslib en slachthuisafval. Dankzij innovatieve zeven met speciale laserperforatie en complexe vacuümtechnologie is het mogelijk nutriënten zoals fosfor of organische stikstof af te scheiden. Dankzij de hoge kwaliteit van de scheidingsproducten kunnen de voedingsstoffen naar behoefte worden gebruikt. Dankzij de innovatieve nieuwe scheidingstechnologie, die werkt met een zeer lage scheidingslimiet, kan ook uit landbouwmeststoffen een hoogwaardige energierijke grondstof voor biogasinstallaties worden geproduceerd als substraat voor de levering van elektrische energie en warmte. Dankzij het modulaire ontwerp is deze technologie toegankelijk voor alle landbouwbedrijven en voor de hele sector. Het filtraat kan het hele jaar door worden geïrrigeerd of geloosd.

De scheidingstechnologie is ontwikkeld in samenwerking met de Hogeschool Münster, afdeling Energie, Gebouwen en Milieu, in het kader van een project dat gefinancierd wordt door het Bondsministerie van Economische Zaken.

MultiCheck MultiCheck
© CLK GmbH
CLK GmbH (Altenberge): "MultiCheck

In de levensmiddelenindustrie komen verontreinigingen van levensmiddelen door vreemde lichamen steeds weer voor, bijvoorbeeld door menselijke onvoorzichtigheid of slijtage van machines. Deze vreemde voorwerpen vormen een gevaar voor de consument, omdat zij tot gevaarlijke inwendige letsels kunnen leiden. Eerdere methoden voor het opsporen van vreemde voorwerpen, zoals metaaldetectoren, röntgenstralen of visuele inspecties, bieden slechts een beperkte procesbetrouwbaarheid.

Met het MultiCheck-systeem kunnen vreemde voorwerpen (vooral plastic), die vroeger zeer moeilijk te detecteren waren in een goederenstroom, via beeldverwerking worden geïdentificeerd, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen. Het systeem wordt geïnstalleerd in de multiheadwegers die algemeen worden gebruikt in de levensmiddelenindustrie en vereist derhalve geen afzonderlijke ruimte.
Het bedrijf CLK ontwikkelde de innovatie samen met de Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen van Münster, laboratorium voor kunstmatige intelligentie van het departement Elektrotechniek en Informatica.

PRIMUS breekbaar PRIMUS breekbaar
© CTS crashtest-service.com GmbH
CTS crashtest-service.com GmbH (Münster, Duitsland): "PRIMUS breekbaar

Het bedrijf CTS is erin geslaagd een nieuw type dummy voor botsproeven te ontwikkelen die op de mens lijkt en waarmee alle soorten botsingen realistisch kunnen worden nagebootst. Onder meer door de gedetailleerde anatomie, de authentieke gewichtsverdeling en de grotere bewegingsvrijheid van het product lijkt de dummy sterk op een mens en kan ook autopsie worden verricht om tot dusver onbekende informatie te verkrijgen. De belangrijkste voordelen van de Primus breekbare zijn, onder andere, het realistische menselijke bewegingsgedrag, de gunstige aanschafkosten en de mogelijkheid om de dummy individueel aan te passen voor speciale doeleinden. Bovendien is het de eerste dummy die met röntgenstralen kan worden bestraald.

De innovatie werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Hogeschool van Dresden (HTW), faculteit Werktuigbouwkunde, en het Büro für Unfallrekonstruktion Berlin.

Categorie startende ondernemingen

Zum Aktivieren dieses YouTube-Videos müssen Sie den Marketing-Cookies zustimmen.
hoogo flipflop mondstuk hoogo flipflop mondstuk
© MYTEC GmbH
MYTEK GmbH (Emsdetten): "hoogo flipflop mondstuk"

De hoogo flipflop zuigmond is een zuigmond voor alle in de handel verkrijgbare stofzuigers. De innovatie ligt in de intelligente combinatie van bekende technologie tot een nieuw product dat een oud maar zeer algemeen "probleem" oplost. De ontwikkeling gaat terug tot de uitvinding van Felix Röwekämper, die met het prototype van het mondstuk de regionale wedstrijd "Jugend forscht" Münsterland had gewonnen. Onder de naam "hoogo flipflop nozzle" heeft het startende bedrijf MYTEK GmbH dit prototype vervolgens verder ontwikkeld tot het klaar was voor de markt. Deze zuigmond onderscheidt zich van alle andere in de handel verkrijgbare zuigmonden doordat hij twee beweegbare zijvleugels heeft, die elk 180 graden kunnen worden gedraaid. De vleugels wijken wanneer zij in contact komen met voorwerpen of meubilair, zodat beschadiging van het meubilair kan worden voorkomen, en zij veren automatisch terug in hun oorspronkelijke positie zodra de weerstand afneemt. Dit betekent dat zwaar meubilair niet langer hoeft te worden verplaatst bij het reinigen van de vloer - ongeacht of het een harde vloer of tapijt betreft - en dat het ook niet nodig is de sproeiers te verwisselen, wat een enorme opluchting kan zijn bij het reinigen van woon- en bedrijfsruimten.

ComputerMyoGrafie ComputerMyoGrafie
© Predimo GmbH
Predimo GmbH (Münster): "ComputerMyoGrafie".

Predimo GmbH heeft "ComputerMyoGrafie" ontwikkeld, een menselijk musculoskeletaal computermodel in 3D dat sterk gedigitaliseerde bewegings- en belastingsanalyses van het menselijk lichaam in beweging mogelijk maakt. ComputerMyoGrafie, vastgelegd via motion capture, geeft de interne spier- en gewrichtsbelastingen van het menselijk lichaam weer op basis van kinematische gegevens. Zo opent Predimo een functionele kijk op het menselijk lichaam en de analyse van de belastingen en krachten die in het lichaam op gewrichten en spieren inwerken bij individuele bewegingen. De aldus verkregen informatie is van groot belang voor de classificatie van functionele klachten in het lichaam. Het is ook van essentieel belang voor de planning van de atletiektraining (met name op het gebied van topsport en beroepssport) en voor het voorkomen van schade op de werkplek. ComputerMyoGrafie kan namelijk voorspellen welke bewegingen individueel tot bepaalde schade zullen leiden, zodat late schade tijdens de training, in de revalidatie of op de werkplek kan worden voorkomen door de bewegingsvolgorde in een vroeg stadium te optimaliseren.

FIMTabel FIMTabel
© qubeto GmbH
qubeto GmbH (Münster): "FIMTable, FIMTrack, FIMAnalytics en FIM.AI".

Zowel de FIMTable als de software-elementen FIMTrack en FIManalytics (met FIM.AI) zijn ontwikkeld door een samenwerking binnen de WWU Münster tussen de afdelingen biologie en informatica. De combinatie van gepatenteerde beeldvorming, experimenteel ontwerp en geautomatiseerde gegevensanalyse met behulp van AI wordt gebruikt om het gedrag van insecten vast te leggen en te analyseren. Het doel van de analyses is de invloed van agentia en stoffen op insecten waar te nemen en te classificeren. De start-up qubeto is een dienstenlaboratorium met klanten uit onderzoek, industrie en overheid. Met bovengenoemde innovaties kunnen afnemers ecotoxicologische studies uitvoeren, nieuwe werkzame stoffen of producten ontwikkelen of de invloed op lange termijn voorspellen van werkzame stoffen die in de natuur worden gebracht, zonder dat zij daarvoor telkens dierproeven (op grotere dieren zoals muizen, enz.) hoeven uit te voeren. Dit maakt het mogelijk zinvollere gegevensreeksen te genereren en tegelijkertijd het aantal dierproeven in totaal te verminderen. Qubeto kan ook uitspraken doen over het welzijn van de overlevende insecten en tegelijkertijd aanzienlijke kosten en tijd besparen dankzij de hoge mate van automatisering bij beeldvorming en analyse, wat een enorm voordeel is voor klanten uit de industrie en de wetenschap.

Categorie Klein en Slim

Zum Aktivieren dieses YouTube-Videos müssen Sie den Marketing-Cookies zustimmen.
EproSafe batterijbeschermingsbox EproSafe batterijbeschermingsbox
© Deutsche E-BIke Akkuservice UG
Deutsche E-Bike Akkuservice UG (Münster): "EproSafe batterijbeschermingsbox".

In de media verschijnen steeds meer berichten dat zelfontbrandende lithium-ionbatterijen, vooral tijdens het opladen, aanzienlijke persoonlijke letsels en materiële schade veroorzaken. Dit probleem was het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de "EproSafe accubeschermingsbox" door Deutsche E-Bike Akkuservice UG. Door het huidige probleem van het opslaan en opladen van batterijen voor elektrische mobiliteit op te lossen, biedt de innovatie van het bedrijf de markt een veilige oplossing. Het motto is: "Blijf veilig - EproSafe".

Een van de onderscheidende kenmerken van het product is dat een waarschuwingssignaal wordt gegeven wanneer de temperatuur hoger wordt dan 70 graden Celsius. Daarom kunnen al in een vroeg stadium tegenmaatregelen worden genomen. Bovendien is de "EproSafe-batterijbeschermingsbox" uitgerust met de brandbeschermingsklasse F30. De innovatie heeft ook een koelsysteem dat bijdraagt tot een langere levensduur van de batterijen.

Co2 Indutainer IBC Co2 Indutainer IBC
© Indutainer GmbH
INDUTAINER GmbH (Greven): "CO2-INDUTAINER IBC".

De nieuwe ontwikkeling van IDUTAINER GmbH is een opvouwbaar containersysteem dat de voordelen van starre containers (RIBC= Rigid Intermediate Bulk Container) combineert met de voordelen van flexibele containers (FIBC Rigid Intermediate Bulk Container of Big Bag). De CO2-INDUTAINER IBC levert een waardevolle bijdrage aan klimaatneutraliteit door zijn grondstofefficiëntie, vouwbaarheid en herbruikbaarheid. Bovendien ervaart de gebruiker nieuwe mogelijkheden voor het vullen en legen dankzij het intelligente ontwerp van de innovatie. Wanneer de buitenste container in een vederlichte positie wordt geplaatst, wordt lucht aangezogen en positioneert de binnenste film zich zelfstandig. De onderneming noemt dit proces het "GEOX-effect" (ademend). De innovatie kan door één persoon binnen enkele seconden zonder hulpmiddelen worden opgezet. De grote voordelen in vergelijking met rigide containers zijn de besparing vanCO2-uitstoot, de ruimte- en transportkosten en de mogelijkheid van eenmalige tweede vulling zonder een tijdrovend reinigingsproces.

WiLi Windows Lift WiLi Windows Lift
© Spreckelmeyer GmbH
Spreckelmeyer GmbH (Lengerich): "WiLi Windows Lift

De nieuwe ontwikkeling "WiLi" vergemakkelijkt het transport, het optillen en de installatie van ramen en deuren op bouwplaatsen. Dankzij de stabiele en toch lichte gelaste constructie en de ergonomisch optimaal geplaatste bedieningselementen kan hij door elke vakman op de bouwplaats gemakkelijk en flexibel via twee wielen worden bediend en verplaatst. Door zijn smalle ontwerp past hij door elke standaard kameropening. Met behulp van een kabellier kunnen de te plaatsen ramen en deuren gemakkelijk in de inbouwpositie worden gebracht. Het gebruik van deze innovatie maakt de installatie van ramen en deuren veel sneller en efficiënter.

De nieuwe ontwikkeling heeft de volgende voordelen: hijs-, transport- en installatiewerkzaamheden worden geoptimaliseerd, geschoolde installatiearbeiders worden fysiek ontlast, het risico van ongevallen wordt verminderd, het aantal dagen arbeidsongeschiktheid wordt teruggebracht en spier- en skeletaandoeningen worden tot een minimum beperkt. De nieuwe ontwikkeling levert een blijvende bijdrage aan de humanisering van de werkplek voor de werknemers.

Categorie Digitale bedrijfsmodellen

Zum Aktivieren dieses YouTube-Videos müssen Sie den Marketing-Cookies zustimmen.
eenvoudig systeem eenvoudig systeem
© apetito catering B.V. & Co. KG
apetito catering B.V. & Co. KG (Rheine): "gemakkelijk systeem

Het easy-systeem van apetito beschrijft een digitale complete service in de cateringsector - van de maaltijdplanning, die met behulp van kunstmatige intelligentie voortdurend wordt geoptimaliseerd, en de maaltijdbestelling via de kassa en de betalingsafhandeling tot de geïntegreerde feedbackmogelijkheid. Een voordeel van het systeem is dat het in de toekomst kan worden uitgebreid met nog meer modules. Het systeem maakt een geoptimaliseerde, duurzame en tegelijk intelligente maaltijdplanning mogelijk. Apetito kon de nauwkeurigheid van de planning en de productie aanzienlijk verbeteren met easy system en de voedselverspilling met gemiddeld acht procent verminderen tot 42,7 gram per bord. Maar het helpt ook foutieve en onjuiste planning als gevolg van verkeerde inschattingen te voorkomen, en de nauwkeurigheid van de planning kan door het gebruik ervan met 30 procent worden verbeterd. Dit leidt tot een verbetering met twee procent van de benutting van de goederen van de onderneming.
De concrete toepassingsmogelijkheden van het gehele easy-systeem zijn niet alleen mogelijk in de horeca, maar kunnen ook worden toegepast in de zelfstandige gastronomie of in bakkerijketens.

BEUMER Diensten op afstand BEUMER Diensten op afstand
© BEUMER Group GmbH & Co. KG
BEUMER Group GmbH & Co. KG (Beckum): "BEUMER Remote Services ondersteund door smart glasses".

Met de ontwikkeling van de BEUMER Smart Glasses heeft de BEUMER Groep haar servicemogelijkheden met het oog op de klant verder geïntensiveerd en uitgebreid. Niet in de laatste plaats tijdens de wereldwijde pandemie slaagde Beumer erin haar bedrijfsmodel aan te passen: Met de smart glasses was het mogelijk om een doelgerichte, zowel verbale als visuele communicatie tot stand te brengen tussen klanten ter plaatse en experts van de BEUMER Groep wereldwijd, zonder dat men fysiek ter plaatse hoefde te zijn. De BEUMER Smart Glasses vormen een enabler-oplossing die BEUMER in staat stelt om met behulp van het klantenteam machines en systemen op afstand te installeren en in bedrijf te stellen, en ook om onderhoud en inspecties uit te voeren. Dit betekent dat de reactietijden aanzienlijk kunnen worden verkort en dat installaties en onderhoud kunnen worden uitgevoerd zonder dat men zich hoeft te verplaatsen. Dankzij deze innoverende dienstverleningsconcepten, "Remote Services" genaamd, konden de klantenondersteuning en de uitvoering van projecten ook tijdens de pandemie met een hoog kwaliteitsniveau worden voortgezet.

TrailerConnect® Data Management Center (DMC) TrailerConnect® Data Management Center (DMC)
© Cargobull Telematics GmbH
Cargobull Telematics GmbH (Münster): "TrailerConnect® Data Management Center (DMC)".

Met het "TrailerConnect® Data Management Center" (DMC) heeft Cargobull Telematics GmbH een infrastructuurinstrument geïntroduceerd dat voor meer gegevensveiligheid en transparantie in de logistieke branche zorgt. Met het DMC behoudt de expediteur de controle over al zijn gegevens en kan hij deze doorsturen naar systemen van derden op tournee-gerelateerde basis om aan de eisen van zijn klanten te voldoen. Schmitz Cargobull slaagt er dus in alle interfaces met de noodzakelijke platforms te leveren en zorgt er tegelijkertijd voor dat de gegevens op een DSGVO-conforme manier worden uitgewisseld. De trailerfabrikant wil met zijn TrailerConnect® trailertelematicasysteem een geautomatiseerde en naadloze gegevenstransparantie tot stand brengen, zonder dat de expediteur meer gegevens moet doorgeven dan nodig is en zelf de bijbehorende interfaces moet programmeren. In het DMC behoudt de expediteur de controle over zijn gegevens en kan hij de nodige interfaces gebruiken voor het doorsturen van gegevens.

Meer informatie over de vorige prijswinnaars

Meer over het thema innovatie