Duurzaam Eco | Duurzaamheid | Innovatie | Münsterland
Innovaties in Münsterland
© freepik/chlradech
Innovaties

Duurzame Eco - Duurzaamheid

Duurzaamheid speelt een speciale rol in het Münsterland, ook als aanjager van innovatie. De middelgrote, vaak familiebedrijven zijn hier een belangrijke factor. Bedrijfsmodellen en innovaties zijn ontworpen om succesvol te zijn op de lange termijn en om het milieu te beschermen. Hernieuwbare energie speelt ook een speciale rol in het Münsterland. Aan de wetenschappelijke kant houdt een hele reeks instituten zich bezig met de drie duurzaamheidsdimensies ecologie, economie en sociale kwesties.

Milieuanalyse: De bedrijven die in de omgevingsanalyse "Enabling Innovation" zijn ingedeeld in het innovatiecompetentiegebied Sustainable Eco zijn ongeveer 29 procent innovatiever dan de gemiddelde deelnemers aan het onderzoek (gemeten met de Münsterland Innovation Index). Ze hebben ca. 38 procent meer innovaties ontwikkeld dan gemiddeld, maken ca. 85 procent meer gebruik van technici en meesters en zijn ca. 58 procent meer georganiseerd in netwerken.

Actiegebieden (Münsterland):Hernieuwbare energie, Wereldwijd familiebedrijf, Duurzaam voedsel, Efficiënte energieopslagsystemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Belangrijke actoren: Energieland2050, Instituut voor duurzame voeding (iSuN), Vakgroep Energie en milieu van de Hogeschool Münster, Centrum voor interdisciplinair duurzaamheidsonderzoek van de Universiteit Münster, Future e.V., WindWest-netwerk

Denktank "Op weg naar een circulaire economie

Innovaties maken een regio klaar voor de toekomst - en ontstaan vaak precies daar waar vele knappe koppen uit verschillende vakgebieden samenkomen. Dit is precies het doel van de regionale denktanks die in het voorjaar van 2020 zullen worden opgericht in het kader van het project Enabling Networks Münsterland onder leiding van Münsterland e.V..

In dit verband houdt de denktank "Op weg naar een circulaire economie" zich bezig met de vraag hoe het potentieel aan hulpbronnen efficiënt kan worden gebruikt. Over het onderwerp:

De circulaire economie is de oplossing voor het wereldwijde afvalprobleem en voor het stijgende verbruik van hulpbronnen en remt de uitstoot van broeikasgassen. Een alomvattende circulaire waardecreatie van producten, zoals die in toenemende mate wordt geëist door de politiek, maar ook door de samenleving, vereist een herbezinning en innovatieve benaderingen. Naast de technische veranderingen moeten op de verschillende niveaus ook de nodige commerciële en administratieve randvoorwaarden worden geschapen. Het Münsterland heeft veel competenties op dit gebied. Nu is het tijd om ze in een netwerk onder te brengen en strategieën voor de toekomst te ontwikkelen.

De regio kan ook een pioniers- en showcase-regio worden op dit gebied - met slimme ondernemersoplossingen, met wetenschappelijke topprestaties of met prestigieuze grootschalige projecten. Op Europees en nationaal niveau zijn reeds enorme bedragen beschikbaar om veelbelovende benaderingen te ondersteunen. Meer...

Op weg naar een circulaire economie

Wilt u meer te weten komen over technologieën op het gebied van de circulaire economie? Kijk dan eens naar de toekomstanalyse van het Fraunhofer-Institut für Systemen- und Innovationsforschung, die in samenwerking met de Münsterlandse Denkfabriken werd uitgevoerd. Blader hier rechtstreeks door de geselecteerde technologietrends of download het volledige rapport.

Verdere competentiegebieden op het gebied van innovatie

Meer over het project Enabling Networks Münsterland