FAQ Innovatie | Design Thinking | Onderneming | Münsterland
Innovaties in Münsterland
© freepik/chlradech
Innovaties

FAQ over het onderwerp innovatie

Innovatie - Wat is het?

Het woord innovatie is afgeleid van het Latijnse "innovātiō" dat vernieuwing, verandering, transformatie, nieuwheid betekent.
Vijf aspecten zijn essentieel voor de definitie van innovatie:

 • Innovaties zijn ideeën die in de praktijk worden gebracht.
 • Innovaties zijn pas innovaties als ze een revolutie op de markt teweegbrengen.
 • Innovaties lossen problemen op en zorgen dus voor toegevoegde waarde.
 • Innovaties zijn voor klanten en dus mensgericht.
 • Innovaties zijn de klanten een stap voor.

Het is belangrijk een gemeenschappelijke definitie van innovatie in het bedrijf uit te werken en deze voor iedereen in het bedrijf zichtbaar te maken en regelmatig te herzien. Alleen als iedereen duidelijk weet wat het woord innovatie in het bedrijf betekent, kunnen managers en werknemers de handen ineenslaan.

Waarom zijn innovaties belangrijk?

Innovaties zijn belangrijk voor bedrijven om te kunnen overleven in de concurrentiestrijd. Uit studies blijkt dat innovaties het rendement op investeringen, de omzet, het aantal werknemers en de productiviteit van bedrijven verhogen. Innovatieve producten halen hogere marktprijzen en innovatieve processen leiden tot grotere efficiëntie. Zonder innovatie en veranderingsbereidheid kunnen bedrijven belangrijke ontwikkelingen missen en door concurrenten worden ingehaald.

Toen Apple bijvoorbeeld in 2007 de eerste iPhone aan de wereld voorstelde, was Nokia de marktleider op het gebied van mobiele telefoons. Tien jaar later moest Nokia zijn divisie mobiele telefoons verkopen aan Microsoft. Nokia had de triomf van smartphones met aanraakschermen niet zien aankomen.

Hoe en wanneer ontstaan innovaties?

Innovaties ontstaan in bedrijven die een goed innovatievermogen hebben. Het vermogen van een onderneming om te innoveren kan worden afgemeten aan haar bereidheid tot veranderen, haar vermogen om te veranderen en haar veranderingscompetentie . Bereidheid tot verandering betekent bijvoorbeeld dat de onderneming niet alleen over veranderingen praat, maar ze ook actief doorvoert. Mogelijkheid tot verandering, anderzijds, omvat de beschikbaarheid van voldoende tijd en middelen voor innovatiewerk. Veranderingscompetentie beschrijft de kennis die in het bedrijf beschikbaar is, bijvoorbeeld over innovatietechnieken.

Innovatie kan alleen tot stand komen als de onderneming de bereidheid heeft om te veranderen, de mogelijkheid heeft om te veranderen en de competentie heeft om te veranderen. Als een van de drie voorwaarden niet is vervuld, kan dat leiden tot weerstand, angst of frustratie ten aanzien van innovatie en verandering in de onderneming.

Hoe slagen innovaties?

Innovaties zijn succesvol wanneer zij relevante problemen oplossen en toegevoegde waarde bieden. Problemen van klanten zijn innovatiepotentieel. De sleutel tot succesvolle innovaties is daarom betrokkenheid bij de klant. Klanten moeten bijvoorbeeld regelmatig worden bezocht of worden geobserveerd bij het gebruik van het product. Bedrijven moeten problemen toelaten, huidige en mogelijke toekomstige problemen verzamelen en daaraan werken. Het is duidelijk dat het oplossen van de problemen tijd vergt, maar vroegtijdige feedback van de klant is van essentieel belang om te voorkomen dat de behoefte aan ontwikkeling wordt gemist.

Hoe worden innovaties gemeten?

Er zijn verschillende manieren om het succes van innovaties te meten. Enerzijds komen succesvolle innovaties tot uiting in een hoge klantentevredenheid. Anderzijds wijzen een groot aantal uitgevoerde ideeën van klanten, octrooien, publicaties en prijzen zoals de Münsterland Innovation Award op een hoge innovatiekracht. Vaak worden de omzet van nieuwe produkten die niet ouder zijn dan drie jaar en de daaruit voortvloeiende winst als kerncijfers gebruikt.

Er zij op gewezen dat het financiële risico van innovatieprojecten moeilijk in te schatten is, vooral in de eerste fasen. In dit verband mogen ondernemingen projecten niet voortijdig stopzetten. Daarom moeten voor de beoordeling van innovatieprojecten ook niet-financiële kengetallen worden verzameld, zoals de tevredenheid van de werknemers.

Waar ontstaat innovatie?

Innovatie vindt overal plaats. Enerzijds zijn er ondernemers met een goed idee - bijvoorbeeld Hermann Hölscher en Gottfried Windmöller, die in 1869 samen de papierwarenfabriek Windmöller & Hölscher in Lengerich oprichtten. Aanvankelijk produceerde de onderneming met de hand papieren zakken voor de verpakking van goederen voor handelaren en vouwcapsules voor de verpakking van geneesmiddelen voor apothekers. Om het arbeidsintensieve handwerk te vervangen, ontwikkelde Hermann Hölscher een "puntzakmachine" en vroeg hij in 1877 octrooi aan. Vandaag de dag is Windmöller & Hölscher een succesvolle, internationaal opererende machinebouwonderneming met wereldwijd ongeveer 2.500 werknemers en is gespecialiseerd in de productie van machines voor de vervaardiging van flexibele verpakkingen.

Anderzijds worden veel innovaties door de gebruiker aangestuurd. Frank Brormann, meester-kapper en eigenaar van 360° Haare GmbH in Oelde, heeft een kniptang uitgevonden die het haar niet recht maar schuin afknipt. Dit maakt het elastischer, geeft het meer body en vermindert gespleten haarpunten. Het knipgereedschap werd dus niet uitgevonden door een scharenfabrikant, maar door een kapper. Voor zijn ontwikkeling ontving Frank Brormann de Innovation Award Münsterland 2019 in de categorie "Small and Smart".

Hoe kunnen innovaties worden bevorderd?

Het bestaan van een levendige innovatiecultuur bevordert innovatie in het bedrijf. Een check-up van de innovatiecultuur met zijn criteria kan helpen om na te denken over de innovatiecultuur in de eigen onderneming en om deze tot op zekere hoogte te meten.

Hier volgt een uittreksel van de criteria van de innovatiecultuurcheckup:

 • Het management van de onderneming benadrukt het belang van innovatie en maakt zich daar concreet sterk voor.
 • De afdeling onderzoek en ontwikkeling werkt samen met universiteiten of technische hogescholen.
 • Innovatie- en creativiteitstechnieken maken deel uit van de managementkwalificatie.
 • Diversiteit (b.v. leeftijd, studierichting) is een criterium bij de selectie van personeel.
 • Een voorstel tot verandering is een natuurlijke sprong in het duister.
 • De inrichting van de werkplek stimuleert het delen van kennis.
 • Het thema innovatie is een systematisch onderdeel van doelovereenkomsten.
 • De interne media berichten regelmatig over innovatie- en veranderingsprocessen.

Wat zijn ontwrichtende innovaties?

De term disruptie gaat terug op de Amerikaanse professor Clayton M. Christensen, die in 1997 het boek "The Innovator's Dilemma" publiceerde. Evolutionaire technologieën verbeteren producten voor de kernklantenbasis, d.w.z. de producten worden stap voor stap verbeterd. Ontwrichtende technologieën daarentegen creëren nieuwe producten voor markten die nog moeten worden uitgevonden. Ondernemingen met ontwrichtende innovatie opereren vanuit een marktniche en bedienen klanten die voor gevestigde ondernemingen niet interessant zijn. Na verloop van tijd neemt de kwaliteit van de nieuwe producten toe en worden zij door steeds meer klanten gekocht. De gevestigde bedrijven krijgen dus serieuze concurrentie.

Een goed voorbeeld van een ontwrichtende innovatie is Wikipedia, de vrije encyclopedie op het internet, die in 2001 begon als een non-profitproject met vrijwillige auteurs. Dit in tegenstelling tot de traditionele gedrukte encyclopedieën met betaalde auteurs, zoals Brockhaus, waarvan de 30-delige 21e editie in 2006 werd verkocht voor een totaalprijs van 2.820 euro en een totaalgewicht van 70 kilo. De gedrukte encyclopedieën konden uiteindelijk niet meer concurreren met het gratis Wikipedia-aanbod, dat snel nieuwe onderwerpen kon opnemen en bestaande onderwerpen voortdurend kon bijwerken. De Brockhaus Encyclopedie bestaat vandaag niet meer.

Wat zijn business model innovaties?

Een bedrijfsmodel beschrijft de manier waarop een organisatie waarde creëert, communiceert en vastlegt. Simpel gezegd beschrijft een bedrijfsmodel de manier waarop een bedrijf geld verdient. Business model innovaties hebben dus betrekking op een nieuwe manier waarop een bedrijf inkomsten genereert met producten en/of diensten. Innovaties van bedrijfsmodellen zijn in dit verband niets nieuws. Zo is de invoering van de leasing van fotokopieerapparaten en het betalingssysteem per kopie van Xerox in 1959 een innovatie van het bedrijfsmodel.

Veel innovaties van bedrijfsmodellen worden vergemakkelijkt of mogelijk gemaakt door digitalisering. De onlineshop schrankwerk.de voor meubelen op maat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om online een kledingkast samen te stellen. Dit betekent dat kasten fotorealistisch kunnen worden gepland en ontworpen. Afmetingen en uitrustingsvereisten worden rechtstreeks aan de schrijnwerker doorgegeven en met behulp van een CAD-programma aan de productie doorgegeven. Schrijnwerkerij Dickmänken uit Rheine kon met zijn onlineshop volledig nieuwe klanten winnen en ontving in 2017 de Münsterland Innovatieprijs in de categorie "Digitale bedrijfsmodellen".

Wat is Design Thinking en hoe werkt het?

Design thinking heeft tot doel complexe problemen op te lossen, nieuwe ideeën te ontwikkelen en de klant of gebruiker in het middelpunt van alle overwegingen te plaatsen. Design thinking is dan ook meer een aanpak om complexe problemen op te lossen en nieuwe ideeën te ontwikkelen dan een innovatiemethode.

Voorwaarden voor het efficiënt oplossen van problemen met Design Thinking zijn:

 • multidisciplinaire teams (disciplines, leeftijd, ervaring, enz.)
 • werken in ruimtes die creativiteit bevorderen
 • de gezamenlijke ontwikkeling van een probleem
 • kennis van de behoeften en motivatie van klanten en
 • het ontwerpen van concepten die herhaaldelijk worden getest, aangepast en gewijzigd.

Design thinking kan het best worden vertaald als"denken als een uitvinder". Er zijn zes stappen in design thinking die tijdens het proces herhaald worden:

 • Begrijpen: Inzicht in het probleem, keuze van een passende vraag in het licht van de behoeften en uitdagingen van het project.
 • Observatie: intensief onderzoek en veldobservatie van de gebruiker, waarbij essentiële inzichten worden verworven en de randvoorwaarden worden afgebakend
 • Synthese/Bepalend standpunt: Uitwerken van de waarnemingen op één prototypische gebruiker, bepalen van de behoeften van de gebruiker
 • Ideeënvorming: ontwikkeling en visualisering van ideeën
 • Prototyping: eenvoudige prototypes maken om de ideeën te illustreren, testen op de doelgroep
 • Verfijning: leren op basis van de test op de doelgroep, verfijning van het prototype tot een optimaal, gebruikersgericht product is ontstaan (deze stap kan betrekking hebben op alle voorgaande stappen)

Binnen deze zes stappen kan een grote verscheidenheid aan methoden worden toegepast, zoals het gebruik van verschillende creativiteitstechnieken om ideeën te genereren of Legoblokjes om eenvoudige prototypes te bouwen.

Bronnen

B. van Aerssen, C. Buchholz (eds.) (2018) Het grote handboek van innovatie: 555 methoden en tools voor meer creativiteit en innovatie in het bedrijfsleven. München: Vahlen.

R. Gleich, C. Schimank (Eds.) (2015) Innovatiebeheersing: innovaties effectief managen en efficiënt implementeren. München: Haufe.

Clayton M. Christensen (2011) The Innovators Dilemma: Why established companies lose the competition for breakthrough innovations. München: Vahlen.

A. Osterwalder, Y. Pigneur (2011) Business Model Generation: een handboek voor visionairs, game changers en challengers. Frankfurt: Campus.

Meer informatie over het onderwerp innovatie

Uw contactpersonen

Bernd Büdding
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Sonja Raiber
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Sonja Raiber
Project "Activerende netwerken Münsterland

0049 2571 94 93 06

Meer informatie over de economie in Münsterland