Merk Münsterland | Gebruiksvoorwaarden | Gebruik
© Münsterland e.V./Christoph Steinweg
Het merk Münsterland wordt in Speicher 10 in Münster aan het publiek voorgesteld.
© Team Meuter
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert

Merk Münsterland - Gebruiksvoorwaarden

Münsterland concurreert met andere regio's om investeringen en om geschoolde werknemers en managers. Het heeft weinig zin als alleen wijzelf weten hoe goed het is om in onze regio te werken en te wonen. Mensen buiten Münsterland moeten dit ook inzien. Dit vereist een sterk merk, gebaseerd op een sterke samenwerking in de regio. Door onze regionale sterke punten te bundelen, willen wij een sterk merk presenteren voor een aantrekkelijke regio met een grote aantrekkingskracht die nationaal en grensoverschrijdend aantrekkingskracht uitoefent. Daartoe heeft Münsterland een professionele, sectoroverschrijdende merkenstrategie ontwikkeld.

Het gebruik van het merk Münsterland staat in principe open voor alle bedrijven en organisaties die door hun werkzaamheden, producten of diensten ertoe bijdragen het profiel van het Münsterland als kwaliteitsmerk aan te scherpen en de bekendheid ervan te vergroten.

Het overkoepelende merk Münsterland is een door het woord- en beeldrecht beschermd merk. Voor het gebruik van het merk is een geautoriseerde registratie vereist. Indien het handelsmerk en de elementen ervan zonder toestemming worden gebruikt, kunnen sancties worden opgelegd. De voorwaarden waaronder het gebruik van het merk is toegestaan en wanneer niet, zijn geregeld in een reglement dat verscheidene bladzijden beslaat. Wanneer u zich registreert voor het handelsmerkportaal, bevestigt u dat u kennis hebt genomen van dit reglement en dat u het zult naleven wanneer u het handelsmerk gebruikt.

Gebruiksvoorwaarden downloaden

Uw contactpersonen

Kathrin Strotmann
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Kathrin Strotmann
Selina Kroesemeijer
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Selina Kroesemeijer

Meer informatie over het merk