Gründergeist #Youngstarts Münsterland | Projectgegevens | Müsterland e.V.
Het project Gründergeist #Youngstarts Münsterland van Münsterland e.V.
© Münsterland e.V./Romana Dombrowski
Founding Spirit #Youngstarts Münsterland

Projectgegevens

Titel van het project#Youngstarts
Projectpartner
 • Leadpartner (Coördinatie) Münsterland e.V.
 • Technologiebevordering Münster GmbH
 • Bureau voor bedrijfsontwikkeling voor het district Coesfeld GmbH
 • Bureau voor bedrijfsontwikkeling voor het district Borken mbH
 • Bedrijfsontwikkelings- en ontwikkelingsmaatschappij Steinfurt mbH
 • gfw - Vereniging voor economische ontwikkeling in het district Warendorf mbH
 • TAFH Münster GmbH van de FH Münster
Supporter
 • IHK Noord Westfalen
 • Kamer van Ambachten Münster
 • Westfaalse Wilhelms-Universiteit Münster
 • Westfaalse Universiteit
Totaal volumeca. 1,16 miljoen euro
Financiering
 • 50 % EU-aandeel
 • 30 % aandeel NRW
 • 20 % eigen bijdrage (alle partners)

Het EFRO-programma (EU) heeft tot doel de activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en het concurrentievermogen van het MKB in de Europese Unie te vergroten.

Duur van het project15.10.2019 - 14.10.2022
Doelstellingen

Generaal:

 • Interesse wekken voor het onderwerp van oprichting of opvolging.
 • Versterking van de intensiteit van startende ondernemingen in Münsterland

bedrijfsopvolging:

 • Bewustmaking van de startvorm "erfopvolging
 • Steun aan en netwerking van degenen die geïnteresseerd zijn in opvolging
 • Het voortbestaan van ondernemingen op lange termijn verzekeren door gekwalificeerde opvolgers

School:

 • Het thema startende ondernemingen in een vroeg stadium onder de aandacht brengen
Doelgroepen
 • Personen die een bedrijf willen oprichten of opvolgen
 • Leerlingen
Maatregelen

Generaal:

 • Uitvoering van de vastgestelde Gründergeist-wedstrijd; uitbreiding met de categorie scholen.

Bedrijfsopvolging:

 • virtuele seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten organiseren voor mensen die geïnteresseerd zijn in opvolging, en een podcast maken over beste praktijken uit de regio

School:

 • Het bieden van een platform waarop leerlingen leren zelfstandig startideeën te ontwikkelen en te presenteren. Het is de bedoeling om in het najaar van 2022 deel te nemen aan de ideeënwedstrijd.
 • Het onderwerp start-ups dichter bij de leerlingen brengen en netwerken met de bestaande start-upscene.

Projectpartner

Supporters

Transportband