Voortgezet onderwijs Cultuur | Instellingen in Münsterland
© Münsterland e.V./Maren Kuiter

PARTNER IN VOORTGEZET ONDERWIJS

Een regio is slechts zo sterk als haar actoren. Dit geldt ook voor de culturele sector. Naast de Kulturbüro Münsterland hebben daarom verschillende instellingen en instituten zich ingezet voor de ondersteuning en verdere opleiding van deze spelers.

Dienst Cultureel Onderwijs

De deelstaatregering heeft de uitbreiding van het cultuuronderwijs tot een centraal actiegebied gemaakt in haar onderwijs-, jeugd- en cultuurbeleid.
Het bureau "Cultuureducatie op school en in het jeugdwerk NRW" ondersteunt deze ontwikkeling. Zij adviseert en ondersteunt lokale overheden, scholen en instellingen voor jeugdwerk bij het ontwikkelen van mogelijkheden voor cultuureducatie voor alle kinderen en jongeren en bij het opzetten van een zinvol netwerk op het niveau van de lokale overheid. De nadruk ligt op duurzame, structurele verankering. Bovendien biedt zij diverse bijscholingsmogelijkheden.

muziek maken NRW

Het programma "Creëer muziek NRW" biedt jonge bands de mogelijkheid om ongecompliceerd te worden ondersteund. Veel bands en muzikanten kunnen profiteren van workshops, evenementen en concrete steun voor individuele projecten.

Vrijwilligersorganisatie Münster

De FreiwilligenAgentur Münster bestaat sinds 1999. Het is een instelling van de Siverdes-stichting ter bevordering van de burgerzin in Münster. De FreiwilligenAgentur Münster is het sector- en instellingsoverkoepelende contactpunt voor vrijwilligers in Münster en een competentiecentrum voor alle vragen in verband met vrijwilligerswerk.

Creatief Huis Münster

Het Kreativ-Haus e.V. biedt cursussen, workshops, projecten en evenementen voor verschillende leeftijdsgroepen en doelgroepen. Het ziet zichzelf als een educatieve en ontmoetingsplaats voor alle generaties en culturen. De instelling wil de stad verrijken, inspireren en promoten met een gevarieerd educatief en cultureel aanbod.

Franz Heat House

Sinds 1952 organiseert de Academie FRANZ HITZE HAUS evenementen op het gebied van politieke, sociale, theologische, culturele en wetenschapsgerelateerde vorming en ontmoetingen. In acht vakgebieden ontwikkelen academisch beproefde sprekers het lopende programma.

Staatsbureau voor beeldende kunsten

LaB K is een adviserende instelling voor beeldende kunstenaars in Noordrijn-Westfalen. Met steun van het Ministerie van Kunst en Wetenschap van de Staat fungeert het als een informatieplatform dat beroepsrelevante onderwerpen zoals opleiding en professionalisering, studiebeurzen, verzekeringen of belastingen communiceert.

Muziekacademie NRW in Heek

De Landesmusikakademie NRW treedt voor heel NRW op als organisator van voortgezette en voortgezette muziekopleidingen, als onderwijsinstelling en repetitielokaal, en als netwerkpartner en projectsponsor. Het wordt institutioneel gefinancierd door het Ministerie van Cultuur en Wetenschap van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en vormt met cursussen, seminars, conferenties, concerten en projecten een knooppunt van muzikaal werk in NRW.

NRW rijksdienst voor de uitvoerende kunsten

Met weiterkommen, het kwalificatieprogramma, biedt het Landesamt NRW zelfstandige kunstenaars en cultuurwerkers diverse mogelijkheden om zich te kwalificeren en te netwerken.
In de individuele coachingsessies biedt een pool van ervaren deskundigen individuele ondersteuning op gebieden als verzekeringen, KSK, rechtsvorm, financiering en public relations. Vakdagen, workshops en werkvergaderingen verschaffen specialistische kennis, maken reflectie op het eigen werk mogelijk en bevorderen een constructieve uitwisseling binnen de onafhankelijke scene.

VHS Warendorf

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Warendorf werd in 1977 opgericht door de steden Warendorf, Telgte en Sassenberg en de gemeenten Ostbevern, Everswinkel en Beelen. Het landelijke stroomgebied telt ongeveer 98.000 inwoners.
De VHS dient als een centrum voor onderwijs, cultuur en integratie dat voor iedereen toegankelijk is en moet bijdragen tot de levenskwaliteit en de toekomst van de burgers van het Zweckverbandgebied.

Toekomst Academie NRW

De Zukunftsakademie NRW (ZAK NRW) is het centrum voor diversiteit in kunst, cultuur en cultuureducatie in Noordrijn-Westfalen. Met haar aanbod ondersteunt zij culturele instellingen bij het zich openstellen voor meer diversiteit en participatie en bij het benutten van de diversiteit van de samenleving voor hun organisaties.
Het aanbod is in de eerste plaats gericht op de culturele instellingen van NRW: groot of klein, gemeentelijk of onafhankelijk toneel, landelijk of stedelijk, van muziek tot theater. Het begeleidt interne structurele processen, zorgt voor contacten en geeft impulsen met zijn eigen gebeurtenissen.

Uw contactpersoon

Culturele dienst Münsterland
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Kulturbüro Münsterland
Culturele dienst Münsterland

0049 2571 949300

Sluiten Neem contact op met