Het persbureau van Münsterland e.V. is de contactpersoon voor journalisten.
© Münsterland e.V./Fabian Riediger
Druk op

Bedrijfsleven, wetenschap en netwerken ontwerpen de toekomst van Münsterland in denktanks

"Enabling Networks Münsterland" bevordert strategische verdere ontwikkeling van de regio

Innovaties maken een regio klaar voor de toekomst - en ontstaan vaak precies daar waar vele knappe koppen uit verschillende vakgebieden samenkomen. Dit is precies het doel van de regionale denktanks die in het voorjaar van 2020 zullen worden opgericht in het kader van het project Enabling Networks Münsterland onder leiding van Münsterland e.V.. Waar liggen de bijzondere kansen en innovatieve competenties van het Münsterland? Hoe kan de regio zich nog beter positioneren? Vertegenwoordigers van bedrijven, onderzoek en regionale netwerken zoeken in de denktanks naar antwoorden op deze en andere vragen.

"Alleen als we ons ook oriënteren op de behoeften van regionale bedrijven, zullen we erin slagen Münsterland goed te positioneren voor de toekomst. Daarom is het belangrijk om ondernemers en andere technische experts rond de tafel te brengen en hen te betrekken bij regionale besluitvormingsprocessen," benadrukt Bernd Büdding, projectmanager van Enabling Networks Münsterland. "Door de uitwisseling in de denktanks hopen we tot boeiende ideeën te komen waarmee we de innovatiecompetenties van de regio verder kunnen ontwikkelen." Het kan gaan om nieuwe studierichtingen, nieuwe netwerken, nieuwe samenwerkingsprojecten of zelfs nieuwe onderzoekinfrastructuren.

De vijf denktanks van Münsterland zullen zich bezighouden met de volgende hoofdthema's:

  • Digital Münsterland - toepassing en ontwikkeling van AI-technologieën.
  • De weg naar genetwerkte productie
  • Op weg naar een circulaire economie
  • Milieuvriendelijke materialen van de toekomst
  • Gezond blijven - een leven lang

De basis hiervoor wordt gevormd door de vijf innovatiecompetentiegebieden van het Münsterland: Digital Solutions (digitale oplossingen), Life Sciences (biowetenschappen), Engineering Pro (ingenieursdiensten), Materials and Surfaces (materialen en oppervlakken) en Sustainable Eco (duurzaamheid). Aangezien het Münsterland op deze gebieden bijzonder geschikt is, is het potentieel voor innovatie hier bijzonder groot.

In de denktank over het thema "Gezond blijven - een leven lang", bijvoorbeeld, zal "gepersonaliseerde geneeskunde" een belangrijke rol spelen. "Veel mensen weten niet dat we hier in Münsterland internationaal gerenommeerde bedrijven hebben op het gebied van bioanalyse en medische technologie. We willen de denktank gebruiken om met hen te netwerken en te bespreken welke onderwerpen we samen in de regio willen aanpakken en hoe," legt Dr. Kathleen Spring van de Gesellschaft für Bioanalytik Münster e.V. (Society for Bioanalytics Münster) uit, die in het project actief is als technologiescout voor de life science-sector. "Vanuit ons oogpunt is het actiegebied "Gepersonaliseerde preventie/Personalized Medicine" een centraal toekomstig onderwerp waarin wij pioniers kunnen worden". Dit betekent dat de preventieve gezondheidszorg moet worden afgestemd op de behoeften van elk individu - en dat mensen in het beste geval helemaal niet ziek worden.

De denktanks moeten tot 2022 tweemaal per jaar bijeenkomen en in workshops strategieën voor de toekomst ontwikkelen. Er zijn ook excursies gepland naar plaatsen waar deze toekomst nu al kan worden ervaren. Deze inspiratie zal vervolgens terugvloeien naar de regio en op evenementen worden gepresenteerd.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij Bernd Büdding, buedding@muensterland.com of per telefoon op 02571 949327.

Meer over Enabling Networks Münsterland

Het project Enabling Networks wordt gefinancierd door de Europese Unie en het Ministerie van Economische Zaken van NRW in het kader van de EFRO-oproep "Regio.NRW". Als regionaal samenwerkingsinitiatief en opvolger van Enabling Innovation Münsterland ondersteunt Enabling Networks Münsterland sinds de projectstart in september 2019 bedrijven en universiteiten in Münsterland bij het ontwikkelen van innovaties, de implementatie ervan en het vinden van de juiste partners voor het project. Het project bestaat uit twee pakketten maatregelen: Het tweede onderdeel, naast de denktanks, is technologieverkenning. Er zullen vijf technologieverkenners zijn die bedrijven zullen ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe innovaties.
Het projectnetwerk bestaat uit de bureaus voor economische ontwikkeling van de districten in het Münsterland en het bureau voor technologiebevordering van Münster, alsmede de transferbureaus van de regionale universiteiten en vijf gespecialiseerde instellingen die innovaties in hun sectoren bevorderen.

Uw contactpersonen

Bernd Büdding
© Münsterland e.V./Maren Kuiter
Bernd Büdding
Project "Activerende netwerken Münsterland

0049 2571 94 93 27

Mareike Meiring
© Münsterland e.V.
Mareike Meiring

Meer over het onderwerp

Persruimte van de Münsterland e.V. Persruimte van de Münsterland e.V.
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Terug naar het overzicht
Leer meer...