Denktank voor Münsterland | Gezondheid | Technologie | Geneeskunde
De denktanks vormen een netwerk van verschillende actoren in de regio Münsterland.
© Münsterland e.V.
Denktanks

Gezond blijven - een leven lang

Technologische oplossingen uit de geneeskunde

Een lang en gezond leven is de droom van ieder mens. De medische en technologische vooruitgang biedt ons nu geheel nieuwe mogelijkheden om de gezondheid van de mensen te waarborgen. In dit verband wordt het steeds belangrijker zich te concentreren op het individu. Omdat ieder mens (genetisch) anders is. Dit geldt ook voor de kans om ziek te worden of het individuele verloop van een ziekte. Moderne technologieën, zoals die van bioanalytica of digitale geneeskunde, maken het nu mogelijk preventie, diagnostiek en behandeling op het individu af te stemmen.

De kennis uit theorie en praktijk is beschikbaar in Münsterland. Geeft de denktank de volgende impuls voor een betere, geïndividualiseerde preventie van ziekten uit het Münsterland?

Leden

Vertegenwoordigers van de volgende bedrijven zijn lid van de denktank "Gezond blijven - voor het leven": Carpegen GmbH (Münster), Evorion Biotechnologies (Münster), Jüke Systemtechnik GmbH (Altenberge), Nitro Ventures (Münster), Rottendorf Pharma GmbH (Ennigerloh), tascon GmbH (Münster), UKM Infrastruktur Management GmbH (Münster) en Wessling GmbH (Altenberge).

Daarnaast nemen deel uit de wetenschappelijke gemeenschap en netwerken: FH Münster (Departement Gezondheid), Gesellschaft für Bioanalytik Münster e.V., Netzwerk Gesundheitswirtschaft Münsterland e.V. en WWU Münster (Instituut voor Anorganische en Analytische Chemie).

Klik hier voor het persbericht over de eerste bijeenkomst in juli 2020.

Meer over de innovatiecompetentie "Life Science

levenswetenschappen levenswetenschappen
© Münsterland e.V.

Meer over het onderwerp