Life Sciences | Health | Bio | Innovation | Münsterland
Innovaties in Münsterland
© freepik/chlradech
Innovaties

Levenswetenschappen - Levens- en Levenswetenschappen

Veel bedrijven in Münsterland houden zich bezig met innovatiethema's op het gebied van gezondheid en bioanalyse. Het gebruik en de ontwikkeling van "life science technologies" zijn hier bijzonder nuttig. Ook op wetenschappelijk gebied is Münsterland een echt baken van de biowetenschappen. Het hoge niveau en de diversiteit van de werkterreinen wordt duidelijk door vele spelers: het academisch ziekenhuis Münster, het Max Planck Instituut Münster, het interdisciplinaire onderzoeksfocus "Life Sciences" van de universiteit Münster, evenals vele naburige departementen.

Milieuanalyse: De bedrijven die in de omgevingsanalyse "Enabling Innovation" zijn ingedeeld in het innovatiecompetentiegebied biowetenschappen zijn ongeveer 10 procent innovatiever dan de gemiddelde deelnemers aan het onderzoek (gemeten met de Münsterland Innovation Index). Ze vertegenwoordigen ongeveer 38 procent meer ontwikkelde bedrijfsmodellen en 47 procent meer innovaties dan het gemiddelde.

Actiegebieden (Münsterland): Bioanalytics, Bioinspiratie, Medische oplossingen, Moderne zorg

Belangrijke spelers: Max Planck Institute for Molecular Biomedicine Münster, Netzwerk Gesundheitswirtschaft Münsterland e.V., Gesellschaft für Bioanalytik Münster e.V., Cells in Motion Cluster of Excellence, Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Münster, Instituut voor Biochemie van de Universiteit van Münster

Denktank "Gezond blijven - voor het leven"

Innovaties maken een regio klaar voor de toekomst - en ontstaan vaak precies daar waar vele knappe koppen uit verschillende vakgebieden samenkomen. Dit is precies het doel van de regionale denktanks die in het voorjaar van 2020 zullen worden opgericht in het kader van het project Enabling Networks Münsterland onder leiding van Münsterland e.V..

De denktank "Gezond blijven - een leven lang" houdt zich bezig met technologische oplossingen op het gebied van de geneeskunde.

Een lang en gezond leven is de droom van ieder mens. De medische en technologische vooruitgang biedt nu geheel nieuwe mogelijkheden om de gezondheid van de mens te waarborgen. In dit verband wordt het steeds belangrijker zich te concentreren op het individu. Omdat ieder mens (genetisch) anders is. Dit geldt ook voor de kans om ziek te worden of het individuele verloop van een ziekte. Moderne technologieën, zoals die van bioanalytica of digitale geneeskunde, maken het nu mogelijk preventie, diagnostiek en behandeling op het individu af te stemmen.

De kennis uit theorie en praktijk is beschikbaar in Münsterland. Geeft de denktank de volgende impuls voor een betere, geïndividualiseerde preventie van ziekten uit het Münsterland? Meer...

Technologische oplossingen uit de geneeskunde

Wilt u meer weten over technologieën op het gebied van de geneeskunde? Kijk dan eens naar de toekomstanalyse van het Fraunhofer-Institut für Systemen- und Innovationsforschung, die in samenwerking met de Münsterlandse Denkfabriken werd uitgevoerd. Blader hier rechtstreeks door de geselecteerde technologietrends of download het volledige rapport.

Verdere competentiegebieden op het gebied van innovatie

Meer over het project Enabling Networks Münsterland