Life Sciences | Health | Bio | Innovation | Münsterland
Innovaties in Münsterland
© freepik/chlradech
Innovaties

Levenswetenschappen - Levens- en Levenswetenschappen

Veel bedrijven in Münsterland houden zich bezig met innovatiethema's op het gebied van gezondheid en bioanalyse. Het gebruik en de ontwikkeling van "biowetenschappelijke technologieën" zijn hier bijzonder nuttig. Op wetenschappelijk gebied is het Münsterland ook een waar baken voor de biowetenschappen. Het hoge niveau en de diversiteit van de werkterreinen wordt duidelijk gemaakt door de vele actoren: het academisch ziekenhuis Münster, het Max Planck Instituut Münster, het interdisciplinaire onderzoekszwaartepunt "Levenswetenschappen" van de Westfaalse Wilhelmsuniversiteit, alsmede vele aangrenzende vakgroepen.

Omgevingsanalyse: De bedrijven die in het kader van de "Omgevingsanalyse die innovatie mogelijk maakt" tot het innovatiecompetentiegebied biowetenschappen werden gerekend, zijn ongeveer 10 procent innovatiever dan de gemiddelde deelnemers aan het onderzoek (gemeten met de Münsterlandse innovatie-index). Zij vertegenwoordigen ongeveer 38% meer ontwikkelde bedrijfsmodellen en 47% meer innovaties dan het gemiddelde.

Actiegebieden (Münsterland): Bioanalyse, Bio-inspiratie, Medische oplossingen, Moderne zorg

Hoofdrolspelers: Max Planck Instituut voor Moleculaire Biomedicijnen Münster, Netzwerk Gesundheitswirtschaft Münsterland e.V., Gesellschaft für Bioanalytik Münster e.V., Cells in Motion Cluster of Excellence, Medische Faculteit van de Westfaalse Wilhelms-Universiteit, Instituut voor Biochemie van de Westfaalse Wilhelms-Universiteit

Denktank "Gezond blijven - voor het leven"

Innovaties maken een regio klaar voor de toekomst - en ontstaan vaak precies daar waar vele knappe koppen uit verschillende vakgebieden samenkomen. Dit is precies het doel van de regionale denktanks die in het voorjaar van 2020 zullen worden opgericht in het kader van het project Enabling Networks Münsterland onder leiding van Münsterland e.V..

De denktank "Gezond blijven - een leven lang" houdt zich bezig met technologische oplossingen op het gebied van de geneeskunde.

Een lang en gezond leven is de droom van ieder mens. De medische en technologische vooruitgang biedt nu geheel nieuwe mogelijkheden om de gezondheid van de mens te waarborgen. In dit verband wordt het steeds belangrijker zich te concentreren op het individu. Omdat ieder mens (genetisch) anders is. Dit geldt ook voor de kans om ziek te worden of het individuele verloop van een ziekte. Moderne technologieën, zoals die van bioanalytica of digitale geneeskunde, maken het nu mogelijk preventie, diagnostiek en behandeling op het individu af te stemmen.

De kennis uit theorie en praktijk is beschikbaar in Münsterland. Geeft de denktank de volgende impuls voor een betere, geïndividualiseerde preventie van ziekten uit het Münsterland? Meer...

Technologische oplossingen uit de geneeskunde

Wilt u meer weten over technologieën op het gebied van de geneeskunde? Kijk dan eens naar de toekomstanalyse van het Fraunhofer-Institut für Systemen- und Innovationsforschung, die in samenwerking met de Münsterlandse Denkfabriken werd uitgevoerd. Blader hier rechtstreeks door de geselecteerde technologietrends of download het volledige rapport.

Verdere competentiegebieden op het gebied van innovatie

Meer over het project Enabling Networks Münsterland