Münsterland e.V. | Lid worden | Contributie | Voordelen
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
lid worden
Lid worden van Münsterland e.V.
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Algemene vergadering van de Münsterland e.V.
© Münsterland e.V.
lid worden

Lid worden van Münsterland e.V.

Thuis in het Münsterland

Komt u graag uit het Münsterland? Woont en werkt u hier graag? Bent u geworteld in het Münsterland, bent u hier geboren of verhuisd en identificeert u zich met de regio?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Want Münsterland e.V. werkt voor HET GOEDE LEVEN in het Münsterland. Wij maken onze regio merkbaarder en tastbaarder. Wij willen de economische kracht van het Münsterland verder versterken, de regio als toeristische bestemming bekender maken en het mogelijk maken alle culturele schatten te beleven.

Achter de regio staan

Onze leden waarderen de mensen, de ligging, het landschap en de mogelijkheden in het Münsterland. Met uw bijdrage ondersteunt u ons werk en helpt u de regio te netwerken, te promoten en verder te ontwikkelen.

Zo werkt het: Ook u kunt lid worden van Münsterland e.V.

  • Download het aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap.
  • Vul het in en vergeet het niet te ondertekenen.
  • Stuur het origineel gescand per e-mail naar info@muensterland.com of per post naar Münsterland e.V., Airportallee 1, 48268 Greven.

Het contributiebedrag vindt u onderaan deze pagina of in de lidmaatschapsaanvraag.

Uw voordelen als lid

Voordelen en toegevoegde waarde van het lidmaatschap van Münsterland e.V.:

  • Netwerken: als netwerkknooppunt van de regio kunnen wij u in contact brengen met contacten over vrijwel elk onderwerp of u via onze projecten in contact brengen met nieuwe mensen die samen met u buiten de gebaande paden zullen denken.
  • Marketing: Münsterland e.V. beschikt over regionale distributie- en publicatiekanalen en vermarkt Münsterland als een plaats om te werken en te wonen, zowel binnen als buiten de grenzen van de regio. Wij doen dit met de regionale claim "MÜNSTERLAND. THE GOOD LIFE." via gerichte storytelling met individuele spelers, bij voorkeur onze leden.
  • Mediaproductie: Münsterland e.V. voert regelmatig foto- en video-opnamen uit waarbij vaak leden betrokken zijn (locatie, modellen, apparatuur). Het bijbehorende beeldmateriaal kan na overleg door beide partijen worden gebruikt.
  • Ondersteuning bij de aanwerving van gekwalificeerde arbeidskrachten: Als lid van Münsterland e.V. kunt u gebruik maken van de dienst Onboarding@Münsterland en deel gaan uitmaken van een werkgeversnetwerk. Wij geven uw sollicitanten een goed Münsterland-gevoel en ondersteunen u bij uw employer branding.
  • Informatie: Wij informeren u via sociale media, nieuwsbrieven, mailings, brieven of persberichten over spannende evenementen, netwerken, projecten, bijscholing of financieringsmogelijkheden.
  • Platform: Als lid van Münsterland e.V. kunt u partner worden bij de organisatie van evenementen, sponsor, exposant op beurzen of hoofdrolspeler bij reclamemaatregelen.
  • Medezeggenschap: U heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering en mede de koers van Münsterland e.V. en de regio te bepalen.

Wat wij voor u doen

Onder de paraplu van het nieuwe streekmerk Münsterland zorgen we ervoor dat ook mensen buiten Münsterland de kwaliteiten van de streek leren kennen. In het Münsterland Brand Portal kunt u zien welke mogelijkheden er voor onze leden zijn om supporters van het merk te worden en kunt u voorbeelden bekijken van hoe het nieuwe corporate design van de regio al is geïmplementeerd.

In de concurrentiestrijd van de regio's adverteren wij met supraregionale campagnes voor geschoolde arbeidskrachten, toeristen, inwoners en bezoekers. Onze leden profiteren daar ook van. Wij vertegenwoordigen de belangen van de regio in verschillende comités op staats- en federaal niveau. Daarnaast zamelen we geld in voor de regio. Zo maken wij verschillende projecten mogelijk ter bevordering van innovatie, start-ups, verbetering van kwaliteit en dienstverlening of digitalisering, waarvan de betrokken belanghebbenden, ondernemingen, instellingen en verenigingen profiteren.

Meer informatie over de werkzaamheden en taken van Münsterland e.V. vindt u hier.

Interesse? Uw contactpersoon

Klaus Ehling
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Klaus Ehling
Raad van Bestuur
Divisie Beheer Economie en Cultuur

0049 2571 94 93 01

Michael Kösters
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Michael Kösters
Hoofdvertegenwoordiger
Afdeling Beheer Toerisme

0049 2571 94 93 02

Kleine bijdrage - groot effect

De lidmaatschapsgelden zijn afhankelijk van de grootte van uw bedrijf. Natuurlijk kunnen ook particulieren, instellingen, kamers, verenigingen, universiteiten of gemeenten lid worden. De vergoedingen moeten per jaar worden betaald.

Soort lidmaatschapBedrag in euro
Privé persoon105
Company*150 tot 3500
Publiekrechtelijke rechtspersonen, kamers van koophandel, verenigingen en clubs, alsmede universiteiten515
Instellingen zonder winstoogmerk die zijn erkend als liefdadigheidsorganisaties105
Plaatselijke overheden naar aantal inwoners

*Gegevens over de verdeelsleutel naar gelang van het aantal werknemers: zie verklaring van aansluiting en bijdragereglement.

Taken en projecten van de Münsterland e.V.