Projecten van het regionaal cultuurbeleid Münsterland 2021
RKP - Regionaal Cultuurprogramma NRW
© Münsterland e.V./Philipp Fölting

RKP-projecten 2021

Talrijke kunstenaars en cultuurbeoefenaars uit de regio hebben in 2021 ook subsidie aangevraagd via het programma regionaal cultuurbeleid NRW met spannende concepten uit de beeldende kunst, film, literatuur, muziek, socio-cultuur en theater. De cultuurraad van Münsterland is in de herfst van 2020 bijeengekomen en heeft 20 projectaanvragen voor financiering voorgedragen. Hieronder vindt u een overzicht van de geselecteerde kunst- en cultuurprojecten die in 2021 in het kader van het regionale cultuurbeleidsprogramma NRW in Münsterland zijn uitgevoerd.

Wegens de beperkingen voor de kunst- en cultuursector als gevolg van de Coronapandemie kunnen de projectformats en -periodes variëren.

Kasteel Hülshoff Kasteel Hülshoff
© Münsterland e.V./Philipp Foelting
Miss Nice op de weg

Literatuur te paard: In dit meerdelige evenement van het Burg Hülshoff - Literatuurcentrum onderneemt schrijfster Karen Duve samen met verschillende kunstenaars een trektocht door het Münsterland en Oost-Westfalen-Lippe. De parforceride is gebaseerd op Duve's succesroman "Fräulein Nettes kurzer Sommer" (Miss Nice's korte zomer) en is gewijd aan een "jeugdzonde" van Annette von Droste-Hülshoff op de oorspronkelijke reisroute van de noodlottige zomer. Digitale formaten brengen de "performatieve parforceride", gerealiseerd met veelzijdige regionale samenwerkingspartners, naar de kijkers thuis en in de tentoonstellingszalen.

Huis Kummerveldt Huis Kummerveldt
© Münsterland e.V.
Haus Kummerveldt seizoen 2 - een webserie uit de regio Münsterland in Duitsland

De historische webserie Haus Kummerveldt, bekroond met de Young Talent Award van de Duitse Filmacademie, gaat zijn tweede seizoen in. Opnieuw staat de edelvrouwe Luise centraal, die haar best blijft doen als schrijfster en de patriarchale structuren van de 19e eeuw trotseert. De webserie zal te zien zijn in bioscopen en openluchtvertoningen in heel Münsterland en op nationale en internationale film- en webfestivals.

Home.window Home.window
© Nassim Khalel
Heimat:Fenster - een intercultureel binnenstedelijk project

Lege winkels, lege etalages, verlaten stadscentra. De kunstenaars van het initiatief Heimat X willen daar verandering in brengen: zij houden interviews met de voormalige winkeleigenaars, onderzoeken de verhalen van de winkels, doorzoeken foto's en verzamelen persoonlijke anekdotes van de klanten ter plaatse. Innovatieve storytelling, Arabische letterkunst en migrantenlevenservaringen vloeien samen in de resulterende etalagetentoonstellingen.

Home Droomreizen Home Droomreizen
© Heimat-Traumreisen Stefan Demming
Home Droomreizen

Privé foto's en video's van vroegere reizen wekken reislust en heimwee op. In vier workshops voor het verzamelen van privé-materiaal en verhalen gaat de kunstenaar Stefan Demming hiermee aan de slag. De nadruk ligt op het delen van en reflecteren op reizen voor en na Corona, alsook op reizen in tijden van klimaatnood. Een collage van interviews, geluiden en beelden in een soort multimediaal concert of multimedia-installatie brengt de resultaten van de workshop tot leven.

Tentoonstelling kunstenaarsboeken in het Bentlage klooster Tentoonstelling kunstenaarsboeken in het Bentlage klooster
© Jan-Christoph Tonigs / Kloster Bentlage
beoordeel een boek op zijn omslag

Tussen print en digitaal, tussen woord en beeld. Kloster Bentlage onderzoekt de verdere ontwikkeling van het kunstenaarsboek met Burg Hülshoff - Centrum voor Literatuur, Kulturgut Haus Nottbeck en de LWL Literatuurcommissie. In een driedelige workshopfase zullen zij werken aan literatuur en/of object- en netkunst. De resulterende boeken zijn vervolgens te zien in reizende tentoonstellingen en evenementen bij de projectpartners en in diverse literaire instellingen.

KING'S MEN Macbeth KING'S MEN Macbeth
© Kloster Bentlage
KONINGSMANSEN spelen HAMLET

Vanaf augustus toert de viertalige openluchtproductie HAMLET door het Münsterland en de grensstreek van de EUREGIO. The KING'S MEN treden op in samenwerking met de jeugdtheaterschool Theatermakerij uit Enschede en de jeugdtheaterschool in Rheine. Het kwartet acteurs schakelt vloeiend tussen Duits, Engels, Nederlands en Twents, zodat het publiek ook zonder ondertiteling het spektakel moeiteloos kan volgen.

De Berkel Première 2017 De Berkel Première 2017
© Anna Schlottbohm 2017
Bioscoop op het platteland

Beetje bij beetje zijn de prachtige bioscopen van de jaren vijftig uit de plattelandsgebieden verdwenen. De Filmwerkstatt Münster wil daar verandering in brengen en toert met scherm, projectoren en films in de bagage om de bioscoopervaring op het platteland nieuw leven in te blazen. In nauwe samenwerking met het filmfestival van Münster in de herfst van 2021 zal het project films en de geesten erachter naar Münsterland brengen. Een unieke kans om cinema op nieuwe plaatsen te beleven en met filmmakers te praten!

Stever Stever
© Markus Kleymann
KulTour langs de SteverLandRoute

De culturele fietstocht is een samenwerkingsproject van zes gemeenten en presenteert de culturele diversiteit van de regio rond het centrale thema water. Langs de Stever beleven de deelnemers muziek, poëzie, drama, magie en licht- en geluidsinstallaties op eilanden, boten of direct aan de oevers.

Bijeenkomst van de Culturele Raad van Münsterland Bijeenkomst van de Culturele Raad van Münsterland
© Münsterland e.V./Maren Kuiter
Cultureel Kamp Münsterland 2021

Een conferentie met een verschil: het Kulturcamp brengt kunstenaars, culturele instellingen, cultuurbestuur en cultuurbeleid uit de regio Münsterland samen. Met workshops, excursies, voorbeelden van beste praktijken en open ruimten ligt de nadruk op uitwisseling, kennisoverdracht en netwerkvorming tussen culturele actoren. Het evenement, dat qua opzet lijkt op een barkamp, zal naar verwachting in de zomer van 2021 in Emsdetten plaatsvinden.

Krameramtshaus tentoonstelling Krameramtshaus tentoonstelling
© Andreas Lechtape
KunstOrt MünsterLand #VIELFALT (2020-2021)

KunstOrt Münsterland is de voortzetting van de projectreeks van het KünstlerinnenForum MünsterLand e.V., die al in 2011 en 2016 van start ging. Onder het overkoepelende thema "Diversiteit" zullen in Münsterland in totaal vier tentoonstellingen van kunstenaars uit de regio te zien zijn. Ook dit jaar kunnen kunstenaars uit het Münsterland zich hiervoor aanmelden en worden zij uitgenodigd om deel te nemen aan inspirerende evenementen.

MicroHarmonie EinKlang MicroHarmonie EinKlang
© Gerd Radeke
MikroPhilharmonie EinKlang - een orkest in de praktijk (2020-2021)

Het professionele ensemble MikroPhilharmonie EinKlang speelt grote orkestwerken in speciale kamerversies voor zo'n 15 tot 20 musici en legt ze zo akoestisch onder de loep. Voor 2020/21 heeft de MikroPhilharmonie drie programma's gepland met zes symfonische concerten en zes schoolworkshops in het hele Münsterland.

Regionaal cultuurbeleid NRW Regionaal cultuurbeleid NRW
© Regionale Kulturpolitik NRW
Moslims in Duitsland - Diversiteit van levenswerelden (2020-2021)

Musilime in Deutschland is een tentoonstellingsproject met meerdere modules van RELíGIO - het Westfaalse Museum voor Religieuze Cultuur. De reizende tentoonstelling met talrijke samenwerkingspartners biedt basisinformatie over de islam en het christendom. Door middel van een bemiddelingsaanbod moeten barrières worden geslecht, moet de dialoog worden aangegaan en aldus de samenhang worden versterkt.

Concerten in de buurt Concerten in de buurt
© Wald- und Wiesen-Konzerte / Sebastian Netta
Concerten in de buurt

Na de bos- en weideconcerten biedt het mobiele Bonsai-podium nu ook een podium voor buurtconcerten in dorpen en boerengemeenschappen in het Münsterland. Na de ongeveer 20 concerten door en met musici uit heel Duitsland zal er ruimte zijn voor discussies om meer lokaal cultureel engagement aan te moedigen. Er zijn lezingen, koorprojecten en de "plantenorkestratie" van het Flow-Ra-project gepland.

Project poster - detail Project poster - detail
© Collage / Stadtarchiv Gronau, rock'n'popmuseum Gronau
Lichte muziek en joodse cultuur in het westelijke Münsterland 1920-1945

De workshop zal zich richten op de vraag hoe lichte muziek van Joodse kunstenaars in het westelijke Münsterland werd waargenomen en hoe de politieke en culturele verschuivingen tussen 1920 en 1945 in deze muziek en de biografieën terug te vinden zijn. Belangstellenden van alle leeftijden uit Gronau, Enschede en het Münsterland zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Het rock'n'popmuseum Gronau wil in samenwerking met de universiteit van Münster en andere instellingen een bewustzijn creëren van het joodse culturele leven in Duitsland.

Nieuwe sterren Nieuwe sterren
© Kloster Bentlage
Nieuwe sterren voor het Münsterland

De muziekuniversiteit Münster biedt ook dit jaar weer workshops, concerten en communicatieve formats met eersteklas studenten. De artistieke breedte varieert van nieuwe muziek (New York School) tot percussie-ensemble (wereldmuziek), cello-kwartet (klassiek en folk) en pop. De evenementen, die worden georganiseerd door studenteninitiatieven, vinden niet alleen plaats op culturele plaatsen, maar ook in bejaardentehuizen en scholen.

Regionaal cultuurbeleid NRW Regionaal cultuurbeleid NRW
© Regionale Kulturpolitik NRW
Notities uit de provincie - Taalbeelden en beeldtaal uit Westfalen (2020-2021)

Internationale kunstenaars verwerken "found footage" uit de regio in installaties en performances. Het project is ook een voortzetting van "Verhalen uit de mist" en werkt opnieuw nauw samen met de heemkundeverenigingen in de regio.

PIANEO Marina Baranova op het cultuurlandgoed Haus Nottbeck PIANEO Marina Baranova op het cultuurlandgoed Haus Nottbeck
© Markus Poguntke-Rauer
PIANEO - Festival voor Neoclassicisme 2022

In meer dan acht (dubbel)concerten met (inter)nationale grootheden van het neoclassicisme zullen de stilistische grenzen van pop, klassiek, jazz en elektronica worden doorbroken. Het publiek van het tweejaarlijkse festival in Münsterland kan zich in februari 2022 bovendien verheugen op twee nieuwe hoogtepunten: PIANEO plant voor het eerst een clubconcert en een spin-off in de open lucht.

Psssst - Stil zoeken Psssst - Stil zoeken
© Ralf Emmerich – Rechte: Stephan USVG Bild-Kunst 2020
Psssst! - een culturele rondedans over stilte en verstilling (2020-2021)

In tijden van luidruchtige commotie zorgt het Archief van het Niets voor stilte in Münsterland: met collectieve blikken in de stilte van de hemel, geluidloze gedichten in gebarentaal, lezingen over geluidsbarrières, openbare stille ma(h)ls aan culinaire tafels, een app voor stilteplekken, geluidloze boswandelingen, geluidsinstallaties en danstheater voor kinderen.

SOUNDSEEING SOUNDSEEING
© Erwin Stache
SOUNDSEEING 2021

Het multidisciplinaire geluidsfestival brengt drie solotentoonstellingen van internationale kunstenaars naar de regio. Daarnaast zijn er op tien locaties concerten, performances, live formats en installaties die het Soundseeing-publiek te wachten staan. Het programma varieert van workshops voor kinderen, jongeren en volwassenen tot discussies, rondleidingen en projecten met studenten van de muziekuniversiteit van Münster.

Zomerwinden Koninklijke Blaasmuziek Zomerwinden Koninklijke Blaasmuziek
© Marco Borggreve
Summerwinds Münsterland 2022. Europa's Houtblazersfestival

Europa's houtblazersfestival summerwinds toert in 2022 voor de zesde keer door het Münsterland! Van juni tot september kan het publiek zo'n 50 concerten met klassieke, cross-over- en wereldmuziek verwachten. Muzikanten, jonge prijswinnaars en sterren van de scene zullen gastoptredens verzorgen. Hoewel de houtblazers het zwaartepunt van het internationale festival vormen, zijn er ook kleine specials, zoals de tentoonstelling van blokfluitbouwers en -uitgevers, een masterclass hobo en nog veel meer.

Theater van de Blauwe Eilanden Theater van de Blauwe Eilanden
© Theater der blauen Inseln / Don Kidschote
Theater van de Blauwe Eilanden - Kindertheater in Corona Times

Het Theater van de Blauwe Eilanden verzekert de deelname en de voortzetting van culturele opvoeding voor kinderen en gezinnen in de huidige moeilijke tijden van Corona. De voorstellingen van het Theater Don Kidschote, het Figurentheater Hille Puppille en het Krokoditheater zijn gericht op alle basisscholen, speciale scholen (basisniveau), kinderdagverblijven, initiatieven en recreatiehuizen in het hele Münsterland. Aangepast aan de respectieve beperkingen zijn ook meerdere voorstellingen met telkens enkele kinderen mogelijk ter plaatse, zowel binnen als buiten.

Theater Titanick: TRIP OVER Theater Titanick: TRIP OVER
© Ralf Emmerich
Theater Titanick - wereldwijd en toch heel dichtbij

Theater Titanick biedt het hele jaar door een programma aan: cultuurliefhebbers vanaf 12 jaar kunnen deelnemen aan interactieve workshops en performatieve presentaties en krijgen een kijkje achter de schermen. Daarnaast voert het ensemble de nieuwste openluchtproductie TRIP OVER op en reflecteert en discussieert na afloop met het publiek over het stuk.

Trompetboom en vioolvijg Trompetboom en vioolvijg
© Maren Kuiter
Trompetboom en Vioolvijg - Muziek in tuinen en parken in Münsterland 2021

Van de regio voor de regio. Vanaf half juni, te beginnen met de Dag van Tuinen en Parken, tot half september vinden tal van concerten plaats in tuinen en parken in Münsterland en in de Achterhoek en de regio Twente. De nadruk ligt vooral op jazz, maar ook op klassiek en rock/pop met musici uit de regio.

TURBOGIGAMANIPOWERIST TURBOGIGAMANIPOWERIST
© Mario Soose
TURBOGIGAMANIPOWERIST

De dansers van het MNEME kollektiv bieden van maart tot december een interactief danstheaterprogramma voor kinderen vanaf zeven jaar. De nadruk ligt op superhelden en heldinnen die hun superkrachten hebben verloren en nu nieuwe talenten moeten vinden. Na een voorstelling van 45 minuten onderzoeken de kinderen in de workshop hun eigen sterke punten en superkrachten.

Heckrunderen in de uiterwaarden van de Ems Heckrunderen in de uiterwaarden van de Ems
© Elke Seppmann
Weidebeelden (2020-2021)

Weidebilder is een transdisciplinair project waarin kunstenaars en wetenschappers samenwerken om de relaties tussen dieren en mensen te onderzoeken. De nadruk ligt op landschappen in het Münsterland, waarin de verandering en ambivalentie in de omgang met dieren duidelijk worden. Een blik op het verleden en het heden doet de vraag rijzen hoe de toekomst vorm moet krijgen. Een project van de WWU Münster in samenwerking met de Werkgroep voor Natuurbehoud Tecklenburger Land, het Instituut voor Theologische Zoölogie, het NABU-Naturstation Münsterland en de VHS Kreis Lüdinghausen.

Meer over het onderwerp

Let op: De projectenlijst is samengesteld op basis van de bij de Regierungspräsidentschaft Münster tijdig ingediende subsidieaanvraag en moet nog worden goedgekeurd.

Sluiten Neem contact op met