RKP Projecten Münsterland 2018
RKP - Regionaal Cultuurprogramma NRW
© Münsterland e.V./Philipp Fölting

RKP-projecten 2018

Actiedagen euregio-history.net

Het vervolgproject op het cultuurhistorische internetplatform euregio-history.net. Tien actiedagen in het Europees Erfgoedjaar 2018 dienen om ter plaatse geschiedenis en documenten van hedendaagse getuigen in het Duits-Nederlandse grensgebied te verzamelen, die later gedigitaliseerd zullen worden. Ontmoetingen zullen tot stand komen in vertelcafés.

Apocalyps Münsterland

Lead project van het netwerk gelanceerd in 2016: de basis is participatief cureren door bezoekers met de deelnemende huizen en de daaropvolgende container tour door Münsterland.

"expliciet" - tentoonstellingen, kort symposium over 20 jaar Druckvereinigung Bentlage

Meerdelig project om de prentkunstscène in Münsterland te versterken en actieve spelers in een netwerk op te nemen. Er zijn een symposium, een open workshop, een familiezondag en een tentoonstelling gepland.

Dementie Theater Overleg

In het dementie-theaterspreekuur moet in vier artsenpraktijken in Münsterland onder professionele begeleiding theateraanbod voor mensen met dementie worden gecreëerd. Het doel is een gezamenlijke theatervoorstelling.

Demos, disco's, stof tot nadenken - de jaren zeventig in Westfalen

Een reizende tentoonstelling over 8 stations in samenwerking met het LWL-Museumsamt, die politiek, cultuur en het leven in de jaren '70 vanuit verschillende perspectieven belicht.

De uitgave tussen investering en deposito - het jaarlijkse symposium in Ahlen

Het symposium voor de kunstverenigingen van de regio biedt de gelegenheid om samen de rite van de jaarlijkse schenkingen te bespreken en te onderzoeken, de meningen van de kunstenaars in te winnen en perspectieven voor samenwerking tussen de instellingen te suggereren.

Een webserie voor het Münsterland - Huis Kummerveldt

Het populaire en moderne formaat "webserie" speelt zich af in een regionale en historische context: Het fictieve verhaal van "Haus Kummerveldt" speelt zich af in het Münsterland rond 1900. De digitale, duurzame publicatie wordt aangevuld met filmvertoningen en een lezingenreeks.

Vreemde buur - Het leven in de Koude Oorlog in Münsterland

Interdisciplinair project rond sites uit de Koude Oorlog in Münsterland, inclusief de creatie van een tijdelijke kennisopslag en een grootschalig evenement in de WWU-bunker in het Bioenergiepark in Saerbeck.

Verhalen uit de mist - Münsterländer Spökenkiekerei ontmoet stomme film horror

In zes kleine dorpen worden griezelige vertelcafés gehouden in combinatie met stomme films, begeleid door live muziek. Het doel is lokale verhalen en de filmcultuur nieuw leven in te blazen.

Godenvonken in Münsterland

Derde editie van deze serie met concerten in Münster, Greven en andere plaatsen. Programmatisch baken in 2018: de 9e Symfonie van Beethoven.

Heimat:Fest - interculturele kunstenaars-tandems uit het Münsterland

Vervolgproject van "Heimat X: Werte" (2017) en Heimat X (Vluchtelingentheater) (2016): interdisciplinair evenement van een week op één locatie met interculturele kunstenaarstandems. Plaats te bepalen na open oproep tot het indienen van voorstellen.

Home - Hier Vandaag

Het project richt zich op Münsterlanders met uiteenlopende migrantenachtergronden en hun weg naar integratie, en verwerkt hun persoonlijke verhalen in een boek, film, reizende tentoonstelling en educatief spel.

InterAction

De marktplaatsen van Münsterland worden podia voor installaties, performances en lezingen die de Europese vluchtelingensituatie in een regionaal-historische context plaatsen.

Kunstgalerie Weseke (KHW)

Kunstzinnig gebruik van een voormalige winkel in de wijk Borken in Weseke. Het thema van de situatie van kunst en kunstenaars op het platteland wordt op speelse wijze aan de orde gesteld door middel van lichtkunst, performances, installaties en workshops.

Literaire Leezentour (werktitel)

Literaire Landpartie als samenwerkingsproject tussen cuba e.V., Kloster Bentlage en DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst, dat een "culturele fietstocht" en een tijdschrift met audiobijlage zal presenteren.

Münsterland Festival deel 10

De jubileumeditie van de bekende reeks evenementen: ongeveer 40 evenementen in één maand op het gebied van muziek, beeldende kunst en dialogen (interdisciplinair aanbod).

Musical "Oliver!"

Het regionale samenwerkingsverband van basisscholen, vakscholen en muziekscholen omvat de repetitie en zes uitvoeringen van de musical "Oliver! Het is de bedoeling een duurzaam netwerk van actoren te vormen, zodat dit soort voorstellingen ook in de toekomst mogelijk blijft.

"Mythe van Annette - De moderniteit van Droste-Hülshoff: een intermediaal project

Interdisciplinair, tweejarig project rond het werk en de impact van Annette von Droste-Hülshoff. De evenementen op verschillende locaties, waarbij een ruimtelijke installatie het middelpunt vormt, worden uitgebreid met een wisselend artistiek en educatief programma.

Reset*Landpartie | Zes natuur- en cultuurbelevenisrondleidingen in Münsterland

Een dagvullend, innovatief mixprogramma tussen natuur- en cultuurbelevingstocht op zes spannende locaties in het Münsterland. Aangeboden als busrondrit (vertrek vanuit Münster) of als aanbieding ter plaatse.

schicht:ende - kunst ontmoet steenkool

In het teken van de geleidelijke stopzetting van de steenkoolwinning wil de steenkoolregio Ibbenbüren het jaar 2018 aangrijpen om samen met andere culturele instellingen uit de regio een uitgebreid programma aan te bieden en zo de aandacht te vestigen op de culturele mogelijkheden van deze nieuw te ontwikkelen (cultuur)wijk.

sozialpalast MUSIK CONVOY - Hip Hop Hoera! 2018

Voortzetting van de reeks evenementen met workshops met (migranten)jongeren en aansluitende presentatie op het mobiele podium (vrachtwagen). Motto: Door de getroffenen voor de getroffenen.

Trompetboom en Vioolvijg 2018 - Muziek in tuinen en parken in Münsterland (TG)

De elfde editie omvat weer tien tot twaalf concerten met regionale artiesten, gevolgd door rondleidingen door de tuinen en parken van het Münsterland. De professionalisering van de tuinreizen moet verder worden doorgedreven.

Bos- en weideconcerten

Een houten podium in een woonwagen vormt het decor voor minstens 10 akoestische concerten van verschillende muziekstijlen in de natuur van het Münsterland. Muzikanten moeten zich door het landschap laten inspireren.

Verdere projectjaren