Werken in Münsterland | Werkgelegenheid voor Oekraïense vluchtelingen
© Stadtwerke Münster
Professionele erkenning

Is beroepserkenning verplicht?

Beroepserkenning is niet voor alle beroepen verplicht. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen niet-gereglementeerde beroepen en gereglementeerde beroepen:

Niet-gereglementeerde beroepen: Deze omvatten gewoonlijk de IHK- en ambachtelijke beroepen en beroepserkenning is niet verplicht. Niettemin biedt de formele erkenning van Oekraïense beroepskwalificaties veel voordelen voor de geschoolde werknemer en voor het bedrijfsleven en is daarom belangrijk voor de integratie van de arbeidsmarkt op langere termijn.

Gereglementeerde beroepen: Het gaat bijvoorbeeld om beroepen in de gezondheidszorg of in het onderwijs en de erkenning van beroepskwalificaties is verplicht.

Meer informatie over de erkenning van beroepskwalificaties van Oekraïners kunt u vinden op de homepage van de Duitse Kamer van Koophandel en Industrie.

Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de erkenningsprocedure voor beroepskwalificaties?

Niet-gereglementeerde beroepen

De kamers zijn verantwoordelijk voor het afnemen van het gelijkwaardigheidsexamen voor niet-gereglementeerde beroepen. De organisatie ervan verschilt echter naar gelang van de kamer. In de sector van de Kamer van Koophandel en Industrie (IHK), bijvoorbeeld, wordt dit grotendeels centraal uitgevoerd bij de IHK FOSA (Foreign Skills Approval) in Neurenberg. In de ambachtelijke sector daarentegen is de erkenning decentraal georganiseerd, d.w.z. dat elke Kamer van Ambachten (HWK) in Duitsland erkenningsaanvragen in behandeling neemt en er ook over beslist.

Gereglementeerde beroepen

In het geval van gereglementeerde beroepen, waarvoor de toegang tot het beroep door de staat is geregeld, berust de verantwoordelijkheid op de respectieve sectorale wetgeving en de regelgeving van de federale staten.

De kamer in uw regio is het aanspreekpunt voor mensen die erkenning zoeken, maar ook voor werkgevers. Het personeel van de kamers verstrekt informatie over de procedure, de duur en de kosten van het gelijkwaardigheidsexamen en over de financieringsmogelijkheden. Zij helpen ook bij het vinden van een geschikt Duits referentieberoep waarvoor de gelijkwaardigheid van de buitenlandse kwalificatie moet worden gecontroleerd. Zij bieden ook ondersteuning bij het samenstellen van de documenten en bewijzen die voor de procedure moeten worden ingediend.

© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Contactpunten in Münsterland

Ook op de pagina van de KOFA.

vindt u meer informatie over erkenning.

Wat kost de erkenning?

Voor de gelijkwaardigheidsbeoordeling van buitenlandse beroepskwalificaties moet een vergoeding worden betaald. Het specifieke bedrag van de aanvraagkosten loopt op tot 600 euro, afhankelijk van de inspanning die moet worden geleverd. In de IHK FOSA, bijvoorbeeld, bedragen de kosten gemiddeld 550 euro. Er zijn vaak extra kosten, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van documenten uit het buitenland, voor correspondentie, portokosten en kopieën, certificeringen en vertalingen.

Indien de buitenlandse kwalificatie"gedeeltelijk gelijkwaardig" is verklaard, kunnen bovendien kosten ontstaan voor een aanpassing van de kwalificatie. De aanpassingskwalificatie moet worden voltooid om bij een volgende erkenningsaanvraag"volledige gelijkwaardigheid" te verkrijgen. Er kunnen verschillende subsidies worden aangevraagd om de kosten van het erkenningsproces te dekken.

Het BQ-portaal geeft een overzicht van de kosten die aan de procedure zijn verbonden en een selectie van de honorariumschema's van de verschillende bevoegde instanties, alsmede van de mogelijkheden voor financiële steun.

Op het BQ-portaal vindt u ook uitgebreide informatie over buitenlandse onderwijs- en opleidingskwalificaties, die u kan helpen om deze beter te evalueren en te beoordelen.

Welke documenten zijn nodig voor counseling?

Sommige informatie is nodig voor counseling, zodat de counselors beter kunnen helpen. Deze informatie is belangrijk:

 • Wat is de exacte benaming van het beroep of de opleiding in het land van opleiding?
 • Welke graad moet worden erkend?
 • Is er al een aanvraag voor erkenning ingediend? Zo ja, bij welke bevoegde autoriteit?

De volgende documenten kunnen door de vluchteling worden meegebracht naar de counseling:

 • Certificaten
 • Overzicht van vakken en rangen
 • Diploma supplement
 • Bewijs van werkervaring (bv. referenties van de werkgever, werkboeken)
 • Bewijs van identiteit
 • Huidige contactgegevens
 • Curriculum vitae
 • Bewijs van Duitse taalvaardigheid
 • Indien reeds een aanvraag is ingediend: het besluit en de brieven van de betrokken bureaus.

Als er nog informatie of documenten ontbreken, is dat niet erg. Alle documenten zijn alleen vereist voor de aanvraag. Heeft u al documenten in Duitse vertaling? Zo ja, neem ze dan mee naar de counseling sessie.

Niet alle documenten hoeven voor de counseling te worden vertaald. De consulenten zullen u laten weten of er nog andere documenten voor de aanvraag moeten worden vertaald.

Algemene Oekraïnehulp in het Münsterland

© Münsterland e.V./Philipp Foelting

De stad Münster en de districten in de regio Münsterland verstrekken op hun websites informatie over het thema "Oekraïnehulp". In de regel worden daar ook de contactpersonen in de steden en gemeenten vermeld.

 • District Borken. Meer informatie vindt u hier.
 • Coesfeld district. Meer informatie vindt u hier.
 • Stad Münster. Meer informatie vindt u hier.
 • Steinfurt district. Meer informatie vindt u hier.
 • District Warendorf. Meer informatie vindt u hier.

Link-Tips Oekraïne-Hulp

Selectie van links over de binnenkomst en het verblijf van Oekraïense vluchtelingen
 • KOFA-competentiecentrum voor geschoolde werknemers. Meer informatie vindt u hier.
 • Federaal Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. U vindt meer informatie hier.
 • Netwerkbedrijven integreren vluchtelingen. Meer informatie hier.
 • Federaal Ministerie van Onderwijs en Onderzoek. Meer informatie hier.

.

Uw contactpersonen

Neem contact op en laten we praten over uw zorgen. Wij zullen graag samen met u de volgende stappen uitwerken.

Monika Leiking
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Monika Leiking
Hoofd Service Onboarding@Münsterland

0049 2571 94 93 15

Birgit Stübing-Beunink
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina

Meer informatie