Werken in Münsterland | Werkgelegenheid voor Oekraïense vluchtelingen
© Ernsting's family
Werkvergunning

Hebben Oekraïense vluchtelingen een werkvergunning nodig en waar kunnen zij die krijgen?

Oekraïense vluchtelingen hebben een werkvergunning nodig. Zij kunnen deze echter al krijgen wanneer zij een verblijfsvergunning aanvragen. Zij ontvangen dan een zogenaamd fictief getuigschrift, waarmee zij onmiddellijk aan de slag kunnen. Een fictieve verklaring maakt het mogelijk om als zelfstandige of afhankelijke een beroep uit te oefenen, zelfs indien de beslissing over de verblijfstitel nog niet is genomen.

BELANGRIJK: Zolang Oekraïners zonder visum of met een bezoekersvisum in Duitsland zijn, mogen zij nog niet werken! Het volgen van een opleiding staat gelijk met het mogen werken.

Opmerkingen over de verblijfsvergunning

Oekraïense onderdanen die sinds 24 februari 2022 uit Oekraïne zijn verdreven als gevolg van de militaire invasie door Rusland, hoeven geen asielprocedure te doorlopen. Mensen uit Oekraïne die zonder visum Duitsland zijn binnengekomen, kunnen momenteel een verblijfsvergunning krijgen overeenkomstig §24 van de verblijfswet (toekenning van verblijf voor tijdelijke bescherming). Zij kunnen deze verblijfsvergunning aanvragen bij de vreemdelingendienst van hun woon- of verblijfplaats zonder vooraf een visum buiten Duitsland te hebben gekregen.

De verblijfsvergunning wordt aangevraagd bij de vreemdelingendienst waar de vluchteling woont of is ingeschreven en is geldig voor 2 jaar en kan zo nodig tot 3 jaar worden verlengd. Op de homepage van het Bundesamt für Migration und Flüchtlinge kunt u de bevoegde vreemdelingendienst vinden door uw woonplaats in te voeren.

Wat is een certificaat van fictie?

Indien bij de Dienst Vreemdelingenzaken een verblijfsvergunning overeenkomstig § 24 is aangevraagd, geeft deze dienst een zogenaamd fictief attest af. Met de ontvangst van een fictieve verklaring is winstgevende arbeid ten laste of als zelfstandige onmiddellijk mogelijk, zelfs indien de beslissing over de verblijfstitel nog niet is genomen.

Belangrijk: Zolang Oekraïners zonder visum of met een bezoekersvisum in Duitsland zijn, mogen zij nog niet werken!

Opmerking: Het volgen van een opleiding staat gelijk met het mogen werken.

Mogen zij hun verblijfplaats wijzigen wegens een baan?

Betrokken personen zijn meestal onderworpen aan een woonplaatsvereiste, wat betekent dat een verhuizing naar een andere stad/gemeente alleen mogelijk is op de volgende gronden:

 • Aanvaarding van verzekeringsplichtig werk (ook studie of opleiding)
 • .
 • Familiehereniging
 • .
 • Bijzondere hardheidsgevallen
 • .

In NRW is de verblijfplaatsvereiste voor Oekraïense vluchtelingen echter nieuw geregeld. De betrokkenen kunnen tot nader order zonder verdere toestemming binnen de deelstaat verhuizen. Een verandering van woonplaats naar een andere deelstaat moet echter nog steeds schriftelijk worden aangevraagd bij de Arnsberger districtsregering.

Checklist voor werkgevers

Het "Netzwerk Unternehmen integrieren Flüchtlinge" (Netwerk van bedrijven die vluchtelingen integreren) heeft een checklist opgesteld die laat zien hoe de tewerkstelling van vluchtelingen uit Oekraïne kan slagen. Van de registratie bij de bevoegde vreemdelingendienst tot de inburgering in het bedrijf en op de verblijfplaats.

Algemene Oekraïnehulp in het Münsterland

© Münsterland e.V./Philipp Foelting

De stad Münster en de districten in de regio Münsterland verstrekken op hun websites informatie over het thema "Oekraïnehulp". In de regel worden daar ook de contactpersonen in de steden en gemeenten vermeld.

 • District Borken. Meer informatie vindt u hier.
 • Coesfeld district. Meer informatie vindt u hier.
 • Stad Münster. Meer informatie vindt u hier.
 • Steinfurt district. Meer informatie vindt u hier.
 • District Warendorf. Meer informatie vindt u hier.

Link-Tips Oekraïne-Hulp

Selectie van links over de binnenkomst en het verblijf van Oekraïense vluchtelingen
 • KOFA-competentiecentrum voor geschoolde werknemers. Meer informatie vindt u hier.
 • Bondsministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Meer informatie vindt u hier.
 • Netwerkbedrijven integreren vluchtelingen. Meer informatie vindt u hier.
 • Federaal Ministerie van Onderwijs en Onderzoek. Meer informatie vindt u hier.

Uw contactpersonen

Neem contact op en laten we praten over uw zorgen. Wij zullen graag samen met u de volgende stappen uitwerken.

Monika Leiking
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Monika Leiking
Hoofd Service Onboarding@Münsterland

0049 2571 94 93 15

Birgit Stübing-Beunink
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina

Meer informatie