Werken in Münsterland | Werkgelegenheid voor Oekraïense vluchtelingen
© Lernen fördern e.V.
Onboarding in de onderneming

Voor de tewerkstelling van vluchtelingen zijn enkele formaliteiten vereist die voor Duitse werknemers vanzelfsprekend zijn. Op deze pagina staan enkele FAQ's hierover:

Waar kunnen vluchtelingen een bankrekening openen?

Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen een basisrekening openen - dit geldt ook voor personen die alleen een Oekraïense identiteitskaart hebben. Bovendien moeten documenten die het legale verblijf in Duitsland bewijzen, gereed worden gehouden (bv. verblijfstitel, fictieve verklaring, bewijs van aankomst of registratie). Veel banken bieden een ruimer gamma rekeningen aan voor mensen met een paspoort. U bent vrij om te kiezen bij welke bank u de rekening opent - de centra voor consumentenadvies geven u hierover advies.

Meer informatie voor mensen uit Oekraïne over het dagelijks leven in Duitsland vindt u op de homepage van Handbook Germany.

Hoe krijgen vluchtelingen een identificatienummer voor de inkomstenbelasting?

De toekenning van het identificatienummer bij de Federale Centrale voor Belastingen wordt automatisch geactiveerd wanneer de vluchtelingen zich inschrijven bij het bevoegde registratiekantoor van de verblijfplaats - dit kan ook de plaats van het eerste opvangcentrum zijn. Als het identificatienummer nog niet beschikbaar is, kan de werkgever de verwachte kenmerken van de loonbelastingaftrek toepassen voor een periode van maximaal drie maanden.

Bij welke ziektekostenverzekeringen kunnen vluchtelingen zich verzekeren?

Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen momenteel, voordat zij gaan werken, een basisuitkering op grond van de Wet Uitkeringen Asielzoekers. Vanaf 01.06.22 ontvangen vluchtelingen uit Oekraïne na hun registratie een uitkering via het arbeidsbureau volgens SGB II of SGB XII en zijn zij dus ook gedekt door een ziektekostenverzekering. Als een sociaal verzekerde baan wordt aangenomen, is een onmiddellijke ziektekostenverzekering mogelijk en noodzakelijk. Bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst kan de persoon dan zelf het ziekenfonds kiezen, of de werkgever meldt hem aan bij een wettelijk ziekenfonds.

Meer informatie is te vinden op de homepage Netzwerk Unternehmen integrieren Flüchtlinge.

Hoe krijgen vluchtelingen een nationaal verzekeringsnummer?

Voor de sociale verzekering gelden dezelfde regels als voor Duitse werknemers. Bij het begin van hun sociale loopbaan zijn vluchtelingen automatisch sociaal verzekerd, d.w.z. zij zijn aangesloten bij de werkloosheids-, pensioen-, ongevallen- en langdurige-zorgverzekering. Indien de betrokkene nog geen nationaal verzekeringsnummer heeft, vraagt het ziekenfonds er een aan bij het pensioenverzekeringsfonds. De Duitse pensioenverzekering biedt ook meertalige informatie over het Duitse sociale-zekerheidsstelsel en de overdraagbaarheid van in Duitsland betaalde premies naar het zogenaamde "niet-contractuele buitenland", die u zo nodig aan uw werknemers kunt uitdelen.

Meer informatie vindt u op de homepage van de Vereniging van Duitse Kamers van Koophandel en Industrie.

Kunnen vluchtelingen met kinderen kinderbijslag krijgen?

In Duitsland kan kinderbijslag beschikbaar zijn voor kinderen die Oekraïne zijn ontvlucht. De aanvraag moet pas worden ingediend nadat de verblijfsvergunning is afgegeven. De verblijfsvergunning moet het mogelijk maken ten minste 6 maanden te werken. Informatie over deze uitkering, met inbegrip van aanvraagformulieren in het Oekraïens, is te vinden op de homepage van het federaal arbeidsbureau.

Wie biedt taalcursussen en ook professionele taalcursussen aan?

Alle vluchtelingen uit Oekraïne hebben het recht deel te nemen aan integratiecursussen om de Duitse taal te leren en kennis op te doen over Duitsland, zoals zijn geschiedenis, cultuur en rechtssysteem. Informatie over de cursussen wordt verstrekt door het Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), waar u ook contactpunten in uw regio kunt vinden.

U kunt ook cursuslocaties in Münsterland vinden op de BAMF homepage.

Als u al een vaste werknemer heeft die de Duitse taal op B1-niveau beheerst, zijn de taalcursussen voor vakmensen de juiste optie. Het is nu al mogelijk om met het fictieve certificaat en voor werknemers rechtstreeks bij de BAMF een aanvraag in te dienen.

Waar moet ik op letten tijdens de onboarding?

© Buurtzorg

Het dagelijkse beroepsleven

Om op het bedrijf te komen, hebben vluchtelingen vaak ook praktische steun nodig in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij de volgende zaken:

 • Accommodatie vinden
 • Mogelijkheden voor kinderopvang
 • Officiële zaken

Op de homepage van de Vereniging van Duitse Kamers van Koophandel en Industrie vindt u praktische tips voor ondersteuning in het dagelijkse (werk)leven.

Integratie in de onderneming

Ideeën voor praktische onboarding in het bedrijf zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:

 • Modellen voor sponsoring en mentorschap
 • Welkom map
 • Woordenlijst

Op de homepage van de Vereniging van Duitse Kamers van Koophandel en Industrie vindt u ideeën voor onboarding bij de werkgever.

Algemene Oekraïnehulp in het Münsterland

© Münsterland e.V./Philipp Foelting

De stad Münster en de districten in de regio Münsterland verstrekken op hun websites informatie over het thema "Oekraïnehulp". In de regel worden daar ook de contactpersonen in de steden en gemeenten vermeld.

 • District Borken. Meer informatie vindt u hier.
 • Coesfeld district. Meer informatie vindt u hier.
 • Stad Münster. Meer informatie vindt u hier.
 • Steinfurt district. Meer informatie vindt u hier.
 • District Warendorf. Meer informatie vindt u hier.

Link-Tips Oekraïne-Hulp

Selectie van links over de binnenkomst en het verblijf van Oekraïense vluchtelingen
 • KOFA-competentiecentrum voor geschoolde werknemers. Meer informatie vindt u hier.
 • Federaal Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. U vindt meer informatie hier.
 • Netwerkbedrijven integreren vluchtelingen. Meer informatie hier.
 • BDA DIE ARBEITGEBER. Meer informatie hier.
 • Federaal ministerie van Onderwijs en Onderzoek. Meer informatie hier.

.

Uw contactpersonen

Neem contact op en laten we praten over uw zorgen. Wij zullen graag samen met u de volgende stappen uitwerken.

Monika Leiking
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Monika Leiking
Hoofd Service Onboarding@Münsterland

0049 2571 94 93 15

Birgit Stübing-Beunink
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina

Meer informatie