Klimaatbescherming | Münsterland | Pioniersprojecten | Video's
Vele projecten maken van Münsterland een klimaatland
© Münsterland e.V.
Münsterland is klimaatland
Projecten

Speciale projecten IM Münsterland

Münsterland is klimaatland. Dit is te danken aan de grote inzet van de vier districten en de stad Münster, maar ook aan baanbrekende projecten die door mensen uit het Münsterland zijn geïnitieerd en uitgevoerd. Kom meer te weten over de baanbrekende projecten van de regio.

GLAS? CLEAR! Het systeem van terugneembaar glas voor Münster en het Münsterland

Vanaf 2023 zullen restaurants, traiteurs, kantines en bezorgdiensten door de Duitse verpakkingswet verplicht worden herbruikbare verpakkingen aan te bieden als alternatief voor wegwerpverpakkingen bij het afhalen en bezorgen van voedsel en dranken. Een belangrijk teken voor klimaatbescherming.

Met het oog op de invoering van een bijzonder afvalarm, hoogwaardig en uniform herbruikbaar systeem voor de out-of-home verkoop van levensmiddelen heeft de stad Münster samen met Münsterland e.V., DEHOGA Westfalen, Studierendenwerk Münster, aanbieder van herbruikbare systemen Relevo en het premiumglasmerk ARCOROC een innovatieve glazen herbruikbare oplossing ontwikkeld die een echt alternatief is voor de plastic varianten die anders gangbaar zijn op de markt.

Glas is een bijzonder duurzame oplossing: als grondstof kan het onbeperkt worden gerecycleerd en is het voor 100 procent recycleerbaar. In tegenstelling tot de meeste kunststoffen wordt ook het verbruik van eindige fossiele grondstoffen vermeden.

Meer informatie hier ...

EnerPrax: Efficiëntietest van opslagtechnologieën

Opslagtechnologieën spelen een centrale rol in de toekomstige energievoorziening, bijvoorbeeld om de stabiliteit van het net te waarborgen. In het EnerPrax-project voert de Hogeschool van Münster samen met de gemeente Saerbeck onderzoek uit om te bepalen welke combinatie van opslagopties optimaal is voor verschillende vraag- en opwekkingsvolumes.

Zum Aktivieren dieses YouTube-Videos müssen Sie den Marketing-Cookies zustimmen.

Schoolvervoer Olfen - heroverwegen en heroriënteren

In Olfen is een systeem ontwikkeld dat de route van schoolbussen aanpast aan de vraag: Just-in-time berekent het systeem de kortste route naar de gewenste haltes van bestemming op basis van het aantal leerlingen dat in de bus stapt. Door gebruik te maken van de nieuwe route-optimalisatie konden de kilometers van Olfen's schoolbussen aanzienlijk worden verminderd. Dit bespaart brandstof, kosten en tijd en is ook nog eens goed voor het milieu!

Zum Aktivieren dieses YouTube-Videos müssen Sie den Marketing-Cookies zustimmen.

Klimaatgemeenschap Saerbeck - Een gemeenschap op weg naar een klimaatvriendelijke toekomst

In de gemeente Saerbeck wekt het plaatselijke bio-energiepark elektriciteit op uit wind, zon en biogas en herbergt het een grote composteerinstallatie voor de energie- en materiaalrecycling van bioafval. Daarnaast zijn er zonne-installaties op particuliere daken, een verwarmingscentrum achter glas, een regeneratief verwarmingsnetwerk voor openbare gebouwen zoals kleuterschool, school en kerk, alsmede een energie-ervaringspad en een buitenschoolse leerplaats - een krachtige verscheidenheid aan projecten.

Zum Aktivieren dieses YouTube-Videos müssen Sie den Marketing-Cookies zustimmen.

Energiecoöperatie fairPla.net

De coöperatie uit Münster biedt de mogelijkheid om geld duurzaam te investeren. De doelen zijn: Klimaatbescherming, eerlijke ontwikkelingskansen en duurzame energievoorziening.

Zum Aktivieren dieses YouTube-Videos müssen Sie den Marketing-Cookies zustimmen.

energieland2050 district Steinfurt

Regionaal, decentraal en CO2-neutraal - energieland2050 e.V. en het klimaatbeschermingswerk van het district Steinfurt zijn ook buiten de grenzen van het Münsterland bekend.

Zum Aktivieren dieses YouTube-Videos müssen Sie den Marketing-Cookies zustimmen.

Meer over natuur en milieu in Münsterland