Denktanks: Vergaderingen: Activerende Netwerken: Presse Münsterland e.
Treffen aller Denkfabrik-Teilnehmer
© Münsterland e.V.

Van slimme zorg tot de circulaire economie: leden denktank netwerken en ideeën lanceren

Bijeenkomst van de leden van alle Münsterlandse denktanks van Enabling Networks Münsterland.

Thema's als gezondheid, digitalisering en de circulaire economie spelen niet alleen in één sector van de economie - integendeel. Zij hebben gevolgen voor een groot aantal sectoren, zijn vaak onderling verbonden en wederzijds afhankelijk. Zo'n 35 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de wetenschap en netwerken kwamen dinsdag in Münsterland bijeen om ideeën uit te wisselen, te netwerken en de mogelijkheden voor het Münsterland te verkennen. Zij zijn allen lid van een van de vijf denktanks van het gemeenschappelijke project Enabling Networks Münsterland en kwamen nu voor het eerst samen voor een gezamenlijke bijeenkomst in het M44 Meeting Center in Münster.

"Binnen de denktanks was er altijd de wens om elkaar te leren kennen. Omdat er boeiende dwarsverbanden zijn tussen de onderwerpen die in de afzonderlijke denktanks worden besproken. Tegelijkertijd profiteren de leden van de uitwisseling van kennis en het netwerk en kunnen zij mogelijke samenwerkingen initiëren," benadrukte Bernd Büdding, hoofd van het project Enabling Networks Münsterland bij Münsterland e.V.

In workshops wisselden de aanwezigen van gedachten over drie centrale samenwerkingsbenaderingen in de regio: "Smart Care Platform Münsterland", "Digital Working Worlds in Production" en "Circular Economy Region Münsterland". Zij bespraken de zin en de voordelen van deze ideeën en spraken over mogelijke verbeteringen en toekomstplannen.

Onder de titel "Smart Care" bespraken de sprekers Dr. Kathleen Spring en Dr. Klaus-Michael Weltring van de Gesellschaft für Bioanalytik Münster e.V. (Vereniging voor Bioanalyse Münster) o.a. het idee van een speciaal platform voor de regio: enerzijds zou dit kunnen informeren naar de behoeften van medische professionals aan technologische toepassingen, anderzijds zou het mogelijke aanbieders van oplossingen op technologisch gebied kunnen presenteren. Vooral in de gezondheidszorg zou het gebruik van kunstmatige intelligentie, sensortechnologie en digitale hulpmiddelen een belangrijke bouwsteen kunnen zijn voor de ontlasting van het personeel en de verbetering van de diagnostiek voor patiënten.

Spannende discussies ontstonden ook in de workshop "Kreislauswirtschaftsregion Münsterland" met sprekers Bernd Büdding (Münsterland e.V.) en Gotthard Walter (IWARU, Hogeschool Münster). De deelnemers hebben ideeën opgesteld en geëvalueerd voor het bundelen van aanbiedingen voor bedrijven en burgers op het gebied van circulaire economie en nagedacht over hoe het onderwerp kan worden verankerd in de hoofden van bedrijven en mensen. "Wij denken aan een netwerkcentrum dat het thema in de regio Münsterland promoot, actoren in een netwerk onderbrengt, capaciteiten opbouwt en toegevoegde waarde creëert", benadrukte Bernd Büdding. "Vooral tegen de achtergrond van duurzaamheid. Want hoe lager het gebruik van hulpbronnen, hoe lager de CO2-uitstoot."

Met de sprekers Lukas Rengbers (TAFH Münster GmbH) en Christopher Langner (Westfälische Hochschule) discussieerden de deelnemers over het thema "Digitale werkwerelden van de toekomst in de productie". De nadruk lag ook op bewustmaking van werknemers en toekomstige geschoolde werknemers. Hoe kunnen we hen warm maken voor het gebruik van augmented en virtual reality op de werkplek? Want alleen met hun aanvaarding zal het in de toekomst mogelijk zijn dat werknemers machines op afstand met een gegevensbril onderhouden of zij aan zij met robots werken.

Even later toonden Bernd en Berenice Terwey van AVK TERWEY in Emsdetten de mogelijkheden die er nu al zijn om AR en VR in bedrijven te gebruiken. Zij hebben reeds voor talrijke ondernemingen in het Münsterland overeenkomstige toepassingen ontwikkeld en deze via iPad en beeldscherm gepresenteerd. Zo kunnen digitale schoenen bijvoorbeeld gemakkelijk thuis worden aangetrokken en uitgezocht.

Ook voor de leden van de denktanks van Münsterland worden de komende maanden spannend. Samen zullen zij naar innovatieve plaatsen in Duitsland en de buurlanden reizen en bijvoorbeeld het Holst Centre in Eindhoven in Nederland ontdekken, een onafhankelijk onderzoeks- en innovatiecentrum. Met deze inspiraties en indrukken in het achterhoofd ontwikkelen zij vervolgens gezamenlijk aanbevelingen voor actie voor de regio.

Meer over de denktanks van Münsterland en het gezamenlijke project Enabling Networks Münsterland

De vijf denktanks van Münsterland zijn in het kader van het gemeenschappelijke project Enabling Networks Münsterland opgericht rond de volgende hoofdthema's:

  • Digitaal Münsterland - Toepassing en ontwikkeling van AI-technologieën
  • De weg naar genetwerkte productie
  • Op weg naar een circulaire economie
  • Milieuvriendelijke materialen van de toekomst
  • Gezond blijven - voor het leven

De basis hiervoor wordt gevormd door de vijf innovatiecompetentiegebieden van het Münsterland: Digitale oplossingen, Levenswetenschappen, Engineering Pro, Materialen en oppervlakken en Duurzame eco. Aangezien het Münsterland op deze gebieden bijzonder geschikt is, is het potentieel voor innovatie hier bijzonder groot. Een overzicht van alle denktanks en hun leden is te vinden op www.muensterland.com/enabling.

Als regionaal netwerkinitiatief en opvolger van Enabling Innovation Münsterland ondersteunt Enabling Networks Münsterland sinds de projectstart in september 2019 bedrijven en universiteiten in Münsterland bij het ontwikkelen van innovaties, de implementatie ervan en het vinden van de juiste partners voor het project. Het project bestaat uit twee pakketten maatregelen: Het tweede onderdeel, naast de denktanks, is technologieverkenning. Het gaat hierbij om de oprichting van vijf technologiescouts die bedrijven ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe innovaties.

Het projectnetwerk met Münsterland e.V. als leidende partner bestaat uit de bureaus voor bedrijfsontwikkeling van de districten in het Münsterland en het bureau voor technologiebevordering van Münster, alsmede de transferbureaus van de regionale universiteiten en vijf gespecialiseerde instellingen die innovaties in hun sectoren bevorderen. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie en het Ministerie van Economische Zaken van NRW in het kader van de EFRO-oproep "Regio.NRW".

Afbeeldingen downloaden

De volgende afbeeldingen mogen worden gebruikt voor berichtgeving in de media in verband met dit persbericht. Als u het voor andere doeleinden nodig heeft, neem dan contact op met presse@muensterland.com.

Bernd Büdding
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Mareike Meiring
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Mareike Meiring

Meer over het onderwerp