Denkfabriken | Kreislaufwirtschaft | Presse Münsterland e.V.
De derde ronde van de Denkfabriken Münsterland is begonnen.

Op weg naar de circulaire economie regio Münsterland

Leden uit bedrijven, wetenschap en netwerken ontwikkelen visie voor de regio in denktanks

Minder gebruik van hulpbronnen, meer recycling, minder afval, meer hergebruik: "We hebben de potentie om van Münsterland een circulaire economie-regio te maken", benadrukt Bernd Büdding, hoofd van het project Enabling Networks Münsterland. Twee denktanks in het Münsterland werken momenteel aan de manier waarop deze visie werkelijkheid kan worden. In hun derde bijeenkomst hebben de denktanks "Op weg naar een kringloopeconomie" en "Milieuneutrale materialen van de toekomst" nu ideeën en impulsen ontwikkeld over hoe Münsterland een voortrekkersrol kan gaan spelen op het gebied van duurzaamheid en het behoud van hulpbronnen.

"De knowhow hiervoor is in de regio aanwezig, zowel bij de bedrijven als bij de wetenschappelijke instellingen en netwerken", benadrukte Klaus Ehling, voorzitter van Münsterland e.V. "Nu moeten we de krachten bundelen om innovatie en vooruitgang mogelijk te maken". Het Fraunhofer-instituut voor systeem- en innovatieonderzoek ISI heeft tijdens de denktankvergaderingen de gebieden gepresenteerd waarop bijzondere mogelijkheden bestaan. Het instituut had vooraf een foresight-analyse uitgevoerd en rapporteerde nu over relevante technologieën in de komende vijf tot tien jaar op het gebied van de circulaire economie.

De deelnemers aan de denktank kregen nog meer input over het onderwerp van Dr. Carsten Gerhardt, partner bij A.T. Kearney, die zijn idee van een "Circular Valley" presenteerde - een regio analoog aan Silicon Valley met speciale expertise op het gebied van de circulaire economie. Volgens hem kan ook Münsterland daarbij een belangrijke rol spelen.

De leden van de denktank "Op weg naar een circulaire economie" hebben met name het onderwerp "regionale materiaalkringlopen" aangewezen als uitgangspunt voor de regio uit de foresight-analyse. Energievoorziening of afvalverwijdering zijn bijvoorbeeld meestal in gemeentelijke handen en kunnen daarom gemakkelijker in lokale cycli worden geïntegreerd. Volgens de deelnemers aan de denktank is er ook veel potentieel voor de regio op het gebied van materiaalbesparende bouwmethoden of duurzame bouwmaterialen. Het is van belang de bevolking er altijd bij te betrekken en bijvoorbeeld vuurtorenprojecten te gebruiken om het publiek bewust te maken van het onderwerp. Bovendien moeten de politieke richtsnoeren in toenemende mate duurzaamheid, recycling en het behoud van hulpbronnen eisen.

De denktank "Milieu-neutrale materialen van de toekomst" heeft soortgelijke resultaten opgeleverd. Hier lag de nadruk op nieuwe materialen en chemische verbindingen, met bijzondere aandacht voor het gebruik van polymeren. Zo zijn er interessante nieuwe vervangingsmaterialen voor duurzaam bouwen - bijvoorbeeld van mycelium van paddestoelen, het wortelstelsel van schimmels. De deelnemers kwamen tot een vergelijkbare conclusie als de andere denktank: volgens hen kan het thema circulaire economie in de regio een centrale rol spelen - ook omdat de competenties in Münsterland zowel aan de ondernemerskant als aan de wetenschappelijke kant voorhanden zijn. Grootschalige samenwerkingsprojecten met een grote publieke zichtbaarheid kunnen er dan ook toe bijdragen deze sterke punten te bevorderen.

Een concreet resultaat van de denktanks op het gebied van de circulaire economie is de ontwikkeling van het initiatief X-Lives, dat tot doel heeft met een onderzoeksproject innovatieve en duurzame materialen te ontwikkelen. Bedrijven en wetenschappelijke instellingen die actief aan het initiatief wensen deel te nemen, kunnen zich thans kandidaat stellen. Meer informatie is beschikbaar op www.oberflaeche-nrw.de/de/news-de/x-lives-sustainable-use-of-materials. Verdere samenwerkingsprojecten staan op stapel.

In juni 2021 komen de drie andere denktanks "Digitaal Münsterland", "De weg naar genetwerkte productie" en "Gezond blijven - een leven lang" bijeen voor hun derde ronde. De vierde uitwisseling is gepland voor de tweede helft van het jaar.

Een overzicht van alle denktanks en hun leden is te vinden op muensterland.com/enabling.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met projectleider Bernd Büdding, buedding@muensterland.com, 02571 949327.

Meer over Enabling Networks Münsterland

Als regionaal netwerkinitiatief en opvolger van Enabling Innovation Münsterland ondersteunt Enabling Networks Münsterland sinds de projectstart in september 2019 bedrijven en universiteiten in Münsterland bij het ontwikkelen van innovaties, de implementatie ervan en het vinden van de juiste partners voor het project. Het project bestaat uit twee pakketten maatregelen: Het tweede onderdeel, naast de denktanks, is technologieverkenning. Het gaat hierbij om de oprichting van vijf technologiescouts die bedrijven ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe innovaties.

Het projectnetwerk met Münsterland e.V. als leidende partner bestaat uit de bureaus voor bedrijfsontwikkeling van de districten in het Münsterland en het Münster Technologie Stimuleringsbureau, alsmede de transferbureaus van de regionale universiteiten en vijf gespecialiseerde instellingen die innovaties in hun sectoren bevorderen. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie en het Ministerie van Economische Zaken van NRW in het kader van de EFRO-oproep "Regio.NRW".

Uw contactpersonen

Bernd Büdding
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Mareike Meiring
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina
Mareike Meiring

Meer over het onderwerp

Persruimte van de Münsterland e.V. Persruimte van de Münsterland e.V.
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Naar het overzicht
Alle persberichten
Leer meer...