Denkfabriken Münsterland | Kick-off meeting | Enabling Networks
© Münsterland e.V.

Startbijeenkomst van de denktanks van Münsterland

Elkaar leren kennen, netwerken, thematisch werken en uiteindelijk gezamenlijk de regio Münsterland van nieuwe innovatie-impulsen voorzien: daarvoor kwamen de vijf Münsterlandse denktanks binnen het gezamenlijke project Enabling Münsterland in juni en juli 2020 voor het eerst bij elkaar. Op deze startvergaderingen kwamen de leden uit het bedrijfsleven, de onderzoekswereld en de netwerken voor het eerst bijeen en bespraken zij onderwerpen als milieuneutrale materialen, circulaire economie, productie in netwerken, digitalisering en technologische oplossingen uit de geneeskunde.

Diverse impulsen

Wegens de Coronapandemie vonden alle vergaderingen plaats op afstand en onder strikte hygiënische omstandigheden in het M44 Centrum in Münster. Na een inleidende ronde, waarin de leden al speerpunten voor de thema's noemden, gingen zij ook in op de toekomst. In een zelfgeschreven krantenartikel gingen zij in op de vraag welk succesverhaal zij over vijf jaar over hun bedrijf of instelling in de krant zouden willen lezen.

Naast de theoretische en praktische kennis die de leden van de denktank zelf meebrachten uit hun professionele context, waren er tijdens de bijeenkomst ook diverse impulsen van deskundigen over het desbetreffende onderwerp. Deze leidden vaak tot boeiende discussies. Bovendien werkten de deelnemers samen in verschillende workshops. Daarbij noemden zij ook onderwerpen waarover zij in de toekomst meer zouden willen leren.

Positief saldo

De eerste balans was voor alle deelnemers uiterst positief. "Al bij de eerste ledenvergadering ontstonden spannende en gedetailleerde discussies tussen de deskundigen uit bedrijfsleven, wetenschap en netwerken", benadrukt Klaus Ehling, voorzitter van Münsterland e.V. "De leden stonden direct open voor het uitwisselen van ideeën onder elkaar en waren dankbaar voor de mogelijkheid om te netwerken. Wij zien uit naar verdere samenwerking en de samenwerkingsbenaderingen en -projecten die hieruit kunnen en moeten voortvloeien".

De volgende bijeenkomst van de denktanks is gepland voor eind 2020. Op dat moment zullen de eerste ideeën en aanbevelingen voor actie voor de regio al zijn ontwikkeld. In 2021 zullen de deelnemers van de denktanks dan bijzondere plaatsen bezoeken die hen moeten inspireren om ook in Münsterland samen nieuwe stappen te zetten. Tot 2022 moeten de denktanks tweemaal per jaar bijeenkomen en in workshops strategieën voor de toekomst ontwikkelen.

Meer over het proces

  • Denktanks © Münsterland e.V.

    Innovaties maken een regio klaar voor de toekomst - en ontstaan vaak precies daar waar vele knappe koppen samenkomen. Dit is precies het doel van de regionale denktanks van Enabling Networks Münsterland.

    Meer

Meer over Enabling Networks Münsterland