Materiaal oppervlakken | Innovatie | Münsterland
Innovaties in Münsterland
© freepik/chlradech
Innovaties

Materialen en oppervlakken - Materialen en oppervlakken

Technologieën die duidelijk tot dit competentiegebied kunnen worden gerekend, zijn in de eerste plaats nano- en microtechnologieën, alsmede technologieën voor de productie en verwerking van nieuwe materialen en andere oppervlaktetechnologieën. De bijzondere regionale betekenis van dit onderwerp blijkt ook uit de bestaande netwerkstructuren.

Omgevingsanalyse: De bedrijven die in het kader van de "Omgevingsanalyse die innovatie mogelijk maakt" tot het innovatiecompetentiegebied Materialen en oppervlakken werden gerekend, zijn ongeveer 8 procent innovatiever dan de gemiddelde deelnemers aan de enquête (gemeten volgens de Münsterlandse innovatie-index). Zij zijn ongeveer 38,9% sneller dan het gemiddelde wat de doorlooptijd betreft, maken ongeveer 36% meer gebruik van technici en meester-ambachtslieden dan het gemiddelde en zijn ongeveer 50% meer georganiseerd in netwerken.

Actiegebieden (Münsterland): Technisch textiel, Innovatieve analytische processen, Verf en oppervlaktebekleding

Belangrijke actoren: Netzwerk Oberfläche NRW e.V., Vakgroep Natuurkunde van de Westfaalse Wilhelms-Universiteit, Instituut voor Bouw- en Functionele Materialen van de Hogeschool Münster, Vakgroep Natuurkunde van de Hogeschool Münster

Denktank "Milieu-neutrale materialen van de toekomst

Innovaties maken een regio klaar voor de toekomst - en ontstaan vaak precies daar waar vele knappe koppen uit verschillende vakgebieden samenkomen. Dit is precies het doel van de regionale denktanks die in het voorjaar van 2020 zullen worden opgericht in het kader van het project Enabling Networks Münsterland onder leiding van Münsterland e.V..

Een van hen is de denktank "Milieu-neutrale materialen van de toekomst". Over het onderwerp: Plastics krijgen, niet geheel ten onrechte, steeds meer de reputatie schadelijk te zijn voor het milieu en de gezondheid. Toch behoren zij tot de meest veelzijdige en praktische materialen die wij tot onze beschikking hebben. Maar hoe kunnen we op een duurzame en milieuneutrale manier met deze alleskunners omgaan? Daartoe worden in de denktank ideeën ontwikkeld om de regio Münsterland nieuwe impulsen voor innovatie te geven.

Verpakkingsverantwoordelijkheid, bioplastics, bio-economie, circulaire economie, re-, down- en upcycling behoren tot de modewoorden in dit discours. Kan het Münsterland met zijn talrijke onderzoekscompetenties en ervaren ondernemingen op deze of andere verwante gebieden een bijzondere bijdrage leveren? De leden van deze denktank komen samen om deze toekomstgerichte overwegingen te onderzoeken.

Milieuvriendelijke materialen van de toekomst

Wilt u meer te weten komen over technologieën op het gebied van milieuvriendelijke materialen? Kijk dan eens naar de toekomstanalyse van het Fraunhofer-Institut für Systemen- und Innovationsforschung, die in samenwerking met de Münsterlandse Denkfabriken werd uitgevoerd. Blader hier rechtstreeks door de geselecteerde technologietrends of download het volledige rapport.

Verdere competentiegebieden op het gebied van innovatie

Meer over het project Enabling Networks Münsterland