Robotica

Robotica

Robotica als wetenschappelijke discipline houdt zich bezig met de besturing en ontwikkeling van robots om de mens te ontlasten en complexe (deel)taken automatisch uit te voeren. Hiervoor is het noodzakelijk een gecontroleerde samenwerking tot stand te brengen tussen de robotmechanica en de robotelektronica. Robotica is een interdisciplinair gebied, omdat het deelgebieden van werktuigbouwkunde, elektrotechniek en informatica (vooral met betrekking tot kunstmatige intelligentie) combineert.
Met de toenemende mate van automatisering en de daarmee gepaard gaande toename van de intelligentie van autonome robotsystemen, komt ook de robotethiek steeds meer in het vizier. Dit gebied houdt zich bezig met filosofische vragen die een intelligent systeem met zich meebrengt.

Robotica

Robotica als wetenschappelijke discipline houdt zich bezig met de besturing en ontwikkeling van robots om de mens te ontlasten en complexe (deel)taken automatisch uit te voeren. Daartoe is het noodzakelijk een gecontroleerde samenwerking tot stand te brengen tussen de robotmechanica en de robotelektronica. Robotica is een interdisciplinair gebied, omdat het deelgebieden van werktuigbouwkunde, elektrotechniek en informatica (vooral met betrekking tot kunstmatige intelligentie) combineert. Met de toenemende mate van automatisering en de daarmee gepaard gaande toename van de intelligentie van autonome robotsystemen komt ook de robotethiek steeds meer in het vizier. Dit gaat over filosofische vragen die een intelligent systeem met zich meebrengt.

Robotica Robotica
© https://pixabay.com/de/photos/roboter-mech-maschine-technologie-2301646/

Neem contact op met

Technologiescout
Christopher Langner
Westfälische Hochschule
Afdeling Bocholt
Münsterstraße 265
46397 Bocholt
Tel: +49 2871-2155-952 (WHS)
Email: christopher.langner@w-hs.de


Financieringsdatabank

Een overzicht van de verschillende financieringsprogramma's wordt gegeven door de databank van de federale regering, de deelstaten en de Europese Unie:
Naar de databank