Materialen & Oppervlakken
Auch Papier gehört zu dem Bereich Materials & Surfaces.
© Bild von Alexander Stein auf Pixabay

Materialen & Oppervlakken

Innovatieve materialen en oppervlakken

Materialen & Oppervlakken

Materialen zijn per definitie een collectieve term voor een groep materiële productiefactoren die worden gebruikt om eindproducten te vervaardigen.
Oppervlakken worden in chemisch-fysische zin gedefinieerd als grensvlakken en in technologische zin als de te bewerken materiaallaag.
Innovatieve materialen en oppervlakken zijn een vakgebied in het Münsterland. Het is een transversaal onderwerp dat zich over vele bedrijfstakken uitstrekt. Het gebied Materialen & oppervlakken houdt zich bezig met nieuwe materialen en innovatieve verwerkingsmethoden voor materialen en biedt informatie op de volgende deelgebieden

De afdeling Materials & Surfaces is sterk verbonden met de afdeling Sustainable Eco en gedeeltelijk met de afdelingen Life Sciences en Digital Solutions.