Enabling Networks Münsterland | Innovation Promotion
Enabling Networks Münsterland
© Münsterland e.V./Arne Pöhnert
Enabling Networks Münsterland

Enabling Networks Münsterland

Logo Netwerken inschakelen
© Münsterland e.V.

Bevordering van innovatie is net zo veelzijdig als het begrip innovatie zelf. Soms is het een opkomende trend, een nieuwe concurrent of gewoon toeval dat een innovatie in gang zet. Maar vaak ontstaan belangrijke innovaties vooral wanneer bedrijven, universiteiten, netwerken en bureaus voor economische ontwikkeling samenwerken.

Als regionaal netwerkinitiatief en opvolger van Enabling Innovation Münsterland ondersteunt het project Enabling Networks Münsterland van 2019 tot 2022 bedrijven en universiteiten in het Münsterland bij de ontwikkeling van innovaties, de implementatie ervan en het vinden van de juiste partners voor het project.

Het project Enabling Networks Münsterland werd gefinancierd door de Europese Unie en het ministerie van Economische Zaken van NRW in het kader van de EFRO-oproep "Regio.NRW".

PROMOTER

Mijlpalen van het project

1
© Münsterland e.V.
September 2019

Start van het project

Het project Enabling Networks Münsterland ging op 1 september 2019 van start met een volume van ongeveer 2,35 miljoen euro. De focus lag op netwerken: Vijf ondernemende denktanks en vijf technologiescouts moesten de ontwikkeling van nieuwe innovaties en de zoektocht naar nieuwe technologieën ondersteunen.

Meer informatie

2
Eerste vergadering van de denktank voor biowetenschappen
© Münsterland e.V.
Juli 2020

Eerste ronde denktanks

Door de uitwisseling van vertegenwoordigers van bedrijven, onderzoek en regionale netwerken in de vijf denktanks werden de innovatiecompetenties van de regio verder ontwikkeld en werd aan toekomstige strategieën gewerkt. De resultaten van het proces kunnen nieuwe studieprogramma's, nieuwe netwerken, nieuwe samenwerkingsprojecten of zelfs nieuwe onderzoeksinfrastructuren zijn.

Meer informatie

3
Technologie scouting
© Anja Tiwisina/goldmarie design
Januari 2021

Projectconsortium ontwikkelt "Technology Scouting for SMEs" aanbod

Om kleine en middelgrote ondernemingen de kans te geven voor hen relevante technologieën in een vroeg stadium te identificeren en de juiste deskundigen in de regio inzichtelijk te maken, hebben de projectpartners verschillende maatregelen ontwikkeld om de toegang voor bedrijven te vergemakkelijken. Daartoe helpen vijf technologiescouts uit verschillende disciplines bij de oriëntatie in de technologiejungle.

Meer informatie

4
Innovatief: De no-waste cyclus bij Velener Textil GmbH
© Velener Textil GmbH
Februari 2021

Eerste innovatieverhaal gepubliceerd

Veel innovatieve succesverhalen uit de regio Münsterland zijn als samenwerkingsprojecten gestart. Want wanneer verschillende bedrijven, instellingen of wetenschappelijke instellingen de koppen bij elkaar steken, profiteert iedereen daarvan - in de regio en daarbuiten. Het gezamenlijke project Enabling Networks Münsterland spoorde deze en andere innovaties op en presenteerde ze op muensterland.com/innovation-stories. Sommige verhalen zijn ook gefilmd.

Meer informatie

5
Denktank Conventie
© Münsterland e.V.
Oktober 2021

Denktankconventie

Op de denktankconventie wisselden de leden van de vijf denktanks ideeën uit over onderwerpen als de circulaire economie of slimme zorg en onderzochten zij de mogelijkheden voor het Münsterland. Er waren spannende dwarsverbanden tussen de onderwerpen die in de afzonderlijke denktanks werden besproken. Tegelijkertijd profiteerden de leden van de kennisuitwisseling en het netwerk en konden ze samenwerkingsverbanden opzetten.

Meer informatie

6
Het technologiekompas biedt oriëntatie in de technologiejungle
© BOK + Gärtner GmbH, Christoph Steinweg/goldmarie design
Mei 2022

Tech-Kompass gelanceerd

Informatie over technologische ontwikkelingen, contacten met regionale deskundigen en start-ups en inzicht in voorbeelden van beste praktijken uit de regio worden aangeboden door het Tech-Kompass Münsterland als een van de vele in het project ontwikkelde technologische verkenningen. Het Tech-Kompass biedt oriëntatie in de technologische jungle en is specifiek op de regio afgestemd. Op muensterland.com/tech-compass werpt het een blik op de vijf regionale innovatiegebieden die kenmerkend zijn voor de regio Münsterland en ook na afloop van het project nog toegankelijk zijn.

Meer informatie

7
© Münsterland e.V.
Juni 2022

"Tech-Trends Münsterland", gepubliceerd door het Fraunhofer Instituut voor systeem- en innovatieonderzoek ISI.

Nieuwe technologieën bieden een bijzonder ontwikkelingspotentieel voor kleine en middelgrote ondernemingen in het Münsterland. In opdracht van Münsterland e.V. heeft het Fraunhofer-instituut voor systeem- en innovatieonderzoek 60 technologieën geanalyseerd die van bijzonder belang zijn voor de ontwikkeling van bedrijven in de regio. De resultaten van de analyse werden tijdens het evenement gepresenteerd en vervolgens aan regionale bedrijven en belangstellenden ter beschikking gesteld.

Naar de rapporten

8
Het ziekenhuis van de toekomst in Duisburg
© Münsterland e.V.
Zomer 2022

Innovatieverkenningen

Op zoek naar innovaties bezochten ondernemers onderzoekscentra in Duitsland en Nederland. Het doel van de vier spannende Innovation Scouting trips was om nieuwe impulsen te krijgen voor onderzoek en innovatie. Samen met zogenaamde technologiescouts gingen ze naar Aken, Duisburg, Würzburg en Eindhoven. In overeenstemming met de innovatiecompetentiegebieden van het Münsterland lag de nadruk op digitale oplossingen, productie via netwerken, materialen van de toekomst en technologische oplossingen in de geneeskunde.

Meer informatie

9
De denktanks ontwikkelen aanbevelingen voor actie.
© Münsterland e.V.
Herfst 2022

Denktanks ronden aanbevelingen voor actie af

De laatste ronde denktanks vond plaats in het najaar van 2022. De deelnemers voltooiden de aanbevelingen voor actie voor de regio als resultaat van hun werk van de voorbije denktanks.

10
Praatsessie tijdens het slotevenement
© Münsterland e.V.
December 2022

Slotevenement "Transformatie Münsterland - duurzaam, kosmopolitisch, digitaal".

De afgeronde subsidieprojecten Enabling Networks Münsterland en Gründergeist #Youngstarts Münsterland gaven een vooruitblik op de toekomst van Münsterland als vestigingsplaats en presenteerden hun projectresultaten tijdens de slotconventie. De aanbevelingen voor actie die in de denktanks voor de regio zijn opgesteld, werden gepresenteerd en in gesprekken besproken. De toespraak werd gehouden door Dr. Anna Weber van BabyOne Online GmbH.

Meer informatie

11
December 2022

Einde van het project

Het project Enabling Networks Münsterland eindigde op 31 december 2022, waarna Münsterland e.V. en de projectpartners voorbereidingen troffen om verdere financiering aan te vragen om het succesvolle regionale innovatie-initiatief voort te zetten.

meer leren...

Video Slotceremonie

Zum Aktivieren dieses YouTube-Videos müssen Sie den Marketing-Cookies zustimmen.

Uw contactpersonen

Bernd Büdding
© Münsterland e.V./Anja Tiwisina

Verdere informatie over het project